Vetenskapsrådet och SBU samverkar för att stärka klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete myndigheterna emellan.


Vetenskapsrådet och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete myndigheterna emellan. Avsiktsförklaringen rör främst samverkan inom ramen för Vetenskapsrådets utlysning av bidrag till klinisk behandlingsforskning, där SBU har en viktig rådgivande roll. Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet, och Susanna Axelsson, generaldirektör på SBU, poängterar vikten av att blicka framåt och fokusera på hur myndigheterna tillsammans kan verka för att stärka detta område ytterligare.

Kontakt
Vetenskapsrådet: Anne-Sophie Fröjmark, Anne-Sophie.Frojmark@vr.se

SBU: Marie Österberg, marie.osterberg@sbu.se

Sidan uppdaterad