SBU får nytt uppdrag att utvärdera socialtjänsten

Regeringen har beslutat att SBU ska utvärdera det vetenskapliga stödet för metoder som används inom socialtjänsten och LSS-verksamheten. Det innebär utökat uppdrag för SBU som hittills utvärderat metoder som används inom hälso- och sjukvården. Nya uppdraget gäller från 1 juli 2015 då SBU tar över uppgiften från Socialstyrelsen. SBU byter namn till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

SBU:s uppgift från 1 juli innebär att myndigheten ska utvärdera det vetenskapliga stödet både för metoder som används idag och för nya metoder i hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten och inom verksamhet som bedrivs med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utvärderingarna från SBU ska sammanställa kunskap ur ett medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

Utvärderingarna från SBU ska presenteras på ett enkelt och lättfattligt sätt. Rapporterna ska vara lätta att förstå för de som ska använda dem, däribland kommuner och landsting. SBU ska ständigt utveckla sitt arbete med att sprida utvärderingarna så att kunskapen gör nytta inom hälso- och sjukvården, LSS-verksamheten och socialtjänsten.

SBU ska också identifiera och informera om vilka metoder inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och LSS-verksamheten där det idag saknas tillräcklig kunskap om metodens effekt.

Sidan uppdaterad