Våra pågående projekt och publicerade rapporter inom området funktionstillstånd/-hinder

Området funktionstillstånd/-hinder omfattar, förutom social välfärd, områden som arbetsliv och sysselsättning, utbildning och hälsa. Gemensamt för insatser inom området är att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterad