Intresseanmälan till deltagande i prioritering av forskningsfrågor gällande diagnostik och behandling av lipödem

I denna del kommer du som anmäler intresse att få ange vilka forskningsfrågor som du tycker är viktigast att forska på när det gäller diagnostik och behandling av lipödem. De forskningsfrågor som ingår i prioriteringen har inkommit till SBU i den inledande inventeringsenkät som är öppen till 7/8 2022.

Vad innebär prioriteringsarbetet?

Prioriteringsarbetet innebär att du får en enkät mejlat till dig med de forskningsfrågorna som inkommit i den tidigare inventeringen. I enkäten väljer du sedan ut de 10 forskningsfrågor du anser viktigast. Innan arbetet kring prioriteringen startar kommer du att få mer detaljerad information om hur detta praktiskt går till.

Tidsplan och anmälan

Prioriteringen planeras starta i september 2022. Projektet kommer avslutas med en workshop, under detta möte kommer en slutgiltig lista med de 10 viktigaste forskningsfrågorna att tas fram. En anmälan till prioriteringen innebär dock inte att man anmält sig till denna workshop, är du intresserad av att vara med på workshopen så ber vi dig att markera detta i den separata kryssrutan i intresseanmälan.

Var kommer mötet hållas?

Workshopen kommer vara ett fysiskt heldagsmöte i SBU:s lokaler i Stockholm.

Deltagare

Det finns inget maxantal för deltagande på den inledande individuella prioriteringen. På workshopen kommer det att vara mellan 14-24 personer, där hälften kommer att vara personer med lipödem eller anhöriga och hälften är vårdpersonal. Om det är ett stort intresse att delta så kommer vi att fördela platserna så att vi får en så jämn fördelning som möjligt mellan olika perspektiv (det gäller bland annat perspektiv för deltagande, yrkeskategori samt eventuellt geografisk spridning).

Ersättning för deltagande i workshop

Allt deltagande är frivilligt och ni kan när som helst avstå från fortsatt deltagande. Ersättning utgår för deltagande i workshopen men inte för den enskilda prioriteringen innan.

Etiska förhållningssätt

En anmälan är inte bindande och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande.
När du har skickat in din intresseanmälan till oss kommer dina uppgifter att finnas hos SBU men
kommer inte att användas till något annat än ditt deltagande. Väljer ni att avbryta deltagandet
kommer era uppgifter att plockas bort. I annat fall kommer alla uppgifter att sparas i två år för att
sedan raderas.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Anmälan

Jag vill anmäla intresse till att delta i prioriteringsarbetet.
Om mig (välj ett eller flera alternativ):
Jag är intresserad av att medverka i den avslutande workshopen