Evidens om Covid-19

Här samlar vi information och länkar till HTA-arbete på regionala och internationella HTA-enheter och på SBU om Covid-19.

HTA Skåne

Camtö

HTA-centrum Västra Götalandsregionen

HTA-O

Frågor som hanteras av SBU:s upplysningstjänst:

 • Risk för spridning av Covid-19 till sjukvårdspersonal vid behandling av infekterade med CPAP?
 • Effekt av CPAP-behandling hos patienter som har underliggande sjukdom och covid 19-infektion jämfört med ren covid-19-infektion?
 • Predicerar CFS död, framtida funktionsförmåga eller livskvalitet för personer i behov av intensivvård, på grund av luftvägsinfektion eller annan orsak?
 • Vilka vetenskapliga studier finns om aerosolbildning som sprids utanför apparaturen när en patient använder nebulisator?
 • Vilka vetenskapliga studier finns om aerosolbildning som sprids utanför apparaturen när en patient använder högflödesgrimma?
 • Vilka vetenskapliga studier finns om risk för smittspridning till sjukvårdspersonal och andra patienter när nebulisator används för patienter med covid-19, SARS eller MERS?
 • Vilka vetenskapliga studier finns om risk för smittspridning till sjukvårdspersonal och andra patienter när högflödesgrimma används för patienter med covid-19, SARS eller MERS?
 • Vilka vetenskapliga studier finns om koagulationspåverkan vid infektionssjukdomarna covid-19, SARS eller MERS?
 • Vilka vetenskapliga studier finns om risk för tromboemolism vid infektionssjukdomarna covid-19, SARS eller MERS?
 • Vilka vetenskapliga studier finns om förebyggande läkemedelsbehandling mot tromboembolism för patienter med covid-19, SARS eller MERS?
 • Vilka vetenskapliga studier finns om venös tromboembolism hos patienter med pågående antikoagulantiaterapi, som får slutenvård på grund av covid-19?

Internationellt

Information om vad de globala HTA-organisationerna som är medlemmar i INAHTA gör hittar ni här