Regionala HTA-organisationer

HTA-nätverket bildades 2007 och består av representanter för regionala och lokala enheter för medicinsk utvärdering (Health Technology Assessment), SBU och Socialstyrelsen. Syftet med nätverket är att samverka för att undvika dubbelarbete, sträva efter en gemensam metod vid utvärderingarna samt verka för utveckling av metodiken. SBU står för ordförande och sekreterare för nätverket.

HTA-nätverkets logotyp

HTA-nätverket

 • Aron Naimi Akbar, HTA-O
 • Marika Augutis, Region Västernorrland
 • Susanna Axelsson, SBU
 • Peter Barck-Holst Folkhälsomyndigheten
 • Stefan Bergman, Region Halland
 • Matteo Bruschettini, Cochrane Sverige
 • Christina Bergh, HTA-centrum Västra Götalandsregionen
 • Axel Carlsson, Folkhälsomyndigheten
 • Jonas Claesson, Region Västerbotten
 • Ellinor Cronqvist, Socialstyrelsen
 • Ulrika Elfgren, Region Värmland
 • Carina Elmqvist, Region Kronoberg
 • Kjell Ola Engman, RKS- Rådet för kunskapsstyrning, Region Sörmland
 • Ulrica Fjärstedt, Region Uppsala
 • Sophia Frantz, HTA Syd
 • Anna A Granath, SBU
 • Lena Hansson, Folkhälsomyndigheten
 • Jan Holst, HTA Syd
 • Birgitta Häggman Henriksson HTA-O
 • Lennart Jivegård. HTA-centrum, Västra Götalandsregionen
 • Folke Johnsson, HTA Syd
 • Jan Liliemark, SBU
 • Ulrika M. Lundström, Region Norrbotten
 • Sofia Medin, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Karin Melén, Tandvård- och läkemedelsförmånsverket
 • Ylva Nilsagård, Region Örebro län
 • Greger Ohlsson, Region Kronoberg
 • Niclas Olofsson, Region Västernorrland
 • Louise Olsson, CAMTÖ, Region Örebro län
 • Ulrika Pellas, Region Dalarna
 • Martin Ringsten, Cochrane Sverige
 • Rune Sjödahl, Regionala metodrådet Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Maria Stålhammar, Region Värmland
 • Sverker Svensjö, Region Dalarna
 • Tomas Svensson, Region Sörmland
 • Eva Sving, Region Gävleborg
 • Johan Sundström, Region Uppsala
 • Kristina Tedroff, Metodrådet Stockholm Gotland
 • Gudjon Elvar Theodorsson, Regionala metodrådet, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Johan Thor, Metodrådet Stockholm Gotland
 • Urban Tiren, Region Jämtland Härjedalen
 • Susanne Waldau, Norra
 • Pernilla Östlund, SBU

Regionala HTA-organisationer

HTA-enheten CAMTÖ

HTA-centrum Västra Götalandsregionen

SLL:s Metodråd

Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen

HTA Syd

Medicinska rådet, Region Dalarna

Evidens om Covid-19

Här samlar vi information och länkar till HTA-arbete på regionala HTA-enheter och på SBU om Covid-19. Läs mer

Regionala HTA-rapporter på sbu.se

Vilka medicinska utvärderingar har gjorts eller pågår regionalt i Sverige? Klicka här för att se de som finns

Nationella HTA-organisationer i nätverket

Cochrane Sverige

HTA-O