Regionala HTA-organisationer

HTA-nätverket bildades 2007 och består av representanter för regionala och lokala enheter för medicinsk utvärdering (Health Technology Assessment), SBU och Socialstyrelsen. Syftet med nätverket är att samverka för att undvika dubbelarbete, sträva efter en gemensam metod vid utvärderingarna samt verka för utveckling av metodiken. SBU står för ordförande och sekreterare för nätverket.

HTA-nätverkets logotyp

HTA-nätverket

 • Agneta Eklund, Region Uppsala
 • Mattias Fredricsson, Socialstyrelsen
 • Anna Attergren Granath, SBU
 • Anna Letterstål, Region Västmanland
 • Birgitta Häggman Henrikson, HTA-O
 • Birgitta Nordström, Region Norrbotten
 • Björn Äng, Landstinget Dalarna
 • Christina Bergh, HTA-centrum Västra Götalandsregionen
 • Douglas Lundin, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
 • Gudjon Elvar Theodorsson, Regionala metodrådet
 • Inga-Britt Gustafsson, Landstinget Dalarna
 • Ingela Jönsson, Jämtland
 • Jan Holst, HTA Skåne
 • Jan Liliemark, SBU
 • Joakim Färdow, Region Kronoberg
 • Johan Hansson, Region Gävleborg
 • Göran Larsson, Region Jämtland Härjedalen
 • Johan Sundström, Region Uppsala
 • Johan Thor, Metodrådet SLL Gotland
 • Jonas Claesson, Västerbottens läns landsting
 • Jonathan Pearman, Region Halland
 • Karin Jones, Region Norrbotten
 • Kjell Ola Engman, Södermanland RKS – Rådet för kunskapsstyrning
 • Kristina Tedroff, Metodrådet SLL Gotland
 • Lars Bondemark, HTA-O
 • Lennart Jivegård, HTA-centrum Västra Götalandsregionen
 • Louise Olsson, CAMTÖ Region Örebro län
 • Maria Klässbo, Landstinget i Värmland
 • Marika Augutius, Region Västernorrland
 • Martin Laurell, HTA Skåne
 • Matteo Bruschettini, Cochrane Sverige
 • Mattias Fredricson, Socialstyrelsen
 • Pernilla Östlund, SBU
 • Rune Sjödahl, Region Östergötland
 • Sofie Alverlind, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Sophia Frantz, HTA Skåne
 • Susanna Axelsson, SBU
 • Susanne Waldau, Västerbottens läns landsting
 • Sverker Svensjö, Landstinget Dalarna
 • Thomas Lindén, Region Halland
 • Tomas Svensson, Södermanland RKS – Rådet för kunskapsstyrning
 • Ulrica Elfgren, Värmlands läns landsting
 • Ulrica Fjärstedt, Region Uppsala
 • Urban Tirén, Region Jämtland Härjedalen
 • Ylva Nilsagård, Region Örebro län

Regionala HTA-organisationer

HTA-enheten CAMTÖ

HTA-centrum Västra Götalandsregionen

SLL:s Metodråd

Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen

HTA Skåne

Regionala HTA-rapporter på sbu.se

Vilka medicinska utvärderingar har gjorts eller pågår regionalt i Sverige? Klicka här för att se de som finns

Nationella HTA-organisationer i nätverket

Cochrane Sverige

HTA-O

Sidan uppdaterad