Regionala HTA-organisationer

HTA-nätverket bildades 2007 och består av representanter för regionala och lokala enheter för medicinsk utvärdering (Health Technology Assessment), SBU och Socialstyrelsen. Syftet med nätverket är att samverka för att undvika dubbelarbete, sträva efter en gemensam metod vid utvärderingarna samt verka för utveckling av metodiken. SBU står för ordförande och sekreterare för nätverket.

HTA-nätverkets logotyp

HTA-nätverket

 • Aron Naimi Akbar, HTA-O (odontologi)
 • Anna Attergren Granath, SBU
 • Birgitta Grahn, Region Kronoberg
 • Birgitta Häggman Henriksson, HTA-O (odontologi)
 • Björn Äng, Region Dalarna
 • Carolin Thorstensson, Region Värmland
 • Christina Bergh, HTA-centrum Västra Götalandsregionen
 • Douglas Lundin, Tandvård- och läkemedelsförmånsverket
 • Elvar Theodorsson, Regionala metodrådet Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ellinor Cronqvist, Socialstyrelsen
 • Emelie Condén, Region Västmanland
 • Eva Sving, Region Gävleborg
 • Fredrik Pettersson, Region Norrbotten
 • Göran Larsson, Region Jämtland Härjedalen
 • Inga-Britt Gustafsson
 • Jan Holst, HTA Skåne
 • Jan Liliemark, SBU
 • Johan Sundström, Region Uppsala
 • Johan Thor, Metodrådet Stockholm Gotland
 • Jonas Claesson, Region Västerbotten
 • Jonathan Pearman, Region Halland
 • Karin Jones, Region Norrbotten
 • Kjell Ola Engman, Södermanland RKS – Rådet för kunskapsstyrning
 • Kristina Tedroff, Metodrådet Stockholm Gotland
 • Lena Hansson, Folkhälsomyndigheten
 • Lennart Jivegård, HTA-centrum Västra Götaland
 • Louise Olsson, CAMTÖ
 • Marika Augutis, Region Västernorrland
 • Martin Laurell, HTA Skåne
 • Matteo Bruschettini, Cochrane Sverige
 • Mattias Fredricson, Socialstyrelsen
 • Minna Johansson, Cochrane Sverige
 • Niclas Olofsson, Region Västernorrland
 • Pernilla Östlund, SBU
 • Rune Sjödahl, Region Östergötland
 • Sofie Alverlind, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sophia Frantz, HTA Skåne
 • Susanna Axelsson, SBU
 • Susanne Waldau, Västerbottens läns landsting
 • Sverker Svensjö, Region Dalarna
 • Tomas Svensson, Södermanland RKS – Rådet för kunskapsstyrning
 • Ulrica Elfgren Region Värmland
 • Ulrica Fjärstedt Region Uppsala
 • Ulrika M. Lundström, Region Norrbotten
 • Urban Tirén, Region Jämtland Härjedalen
 • Ylva Nilsagård, Region Örebro län

Regionala HTA-organisationer

HTA-enheten CAMTÖ

HTA-centrum Västra Götalandsregionen

SLL:s Metodråd

Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen

HTA Skåne

Medicinska rådet, Region Dalarna

Evidens om Covid-19

Här samlar vi information och länkar till HTA-arbete på regionala HTA-enheter och på SBU om Covid-19. Läs mer

Regionala HTA-rapporter på sbu.se

Vilka medicinska utvärderingar har gjorts eller pågår regionalt i Sverige? Klicka här för att se de som finns

Nationella HTA-organisationer i nätverket

Cochrane Sverige

HTA-O