Regionala STA-organisationer

STA-nätverket bildades hösten 2017 och består av representanter för regionala och lokala enheter, Centrum för forskning om funktionshinder, SBU, Sveriges kommuner och landsting samt Socialstyrelsen. STA står för Social Technology Assessment och syftar på utvärdering av sociala interventioner.

Syftet med nätverket är att samverka för att undvika dubbelarbete, sträva efter en gemensam metod vid utvärderingarna samt verka för utveckling av metodiken. SBU står för ordförande och sekreterare för nätverket.

Regionala representanter  

 • Helene Sjöblom, Andersson Blekinge län
 • Paivi Adolfsson, Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala universitet
 • Karin Jöreskog, Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala universitet
 • Anna Melke, Göteborgsregionen
 • Cornelia Björk, Göteborgsregionen
 • Pernilla Nylén, Göteborgsregionen
 • Sofia Wermelin, Kalmar län
 • Benitha Eliasson, Norrbotten
 • Emelie Printz, Region Gävleborg
 • Jofen Kihlström, Region Gävleborg
 • Monica Eriksson, Region Jämtland Härjedalen
 • Elin Ring, Region Jämtland Härjedalen
 • Ingalill Hafström, Region Jönköping
 • Patrik Moberg, Region Kronoberg
 • Linda Farkas, Region Kronoberg
 • Marit Grönberg Eskel, SKL/uppdrag psykisk hälsa
 • Sofia Tranæus, SBU
 • Gunilla Fahlström, SBU
 • Knut Sundell, SBU
 • Susanna Larsson-Tholén, SBU
 • Therese Åström, SBU
 • Sara Fundell, SBU
 • Nicolina Fransson, Skåne län
 • Johan Glad, Socialstyrelsen
 • Nils Stenström, Socialstyrelsen
 • Anna Lindskog, Stockholms län
 • Lina Palmlöf, Stockholms län
 • Kristina Engwall, Stockholms län
 • Åsa Hedberg Rundgren, Stockholms län
 • Marina Arkkukangas, Sörmland
 • Elisabeth B. Andersson, Sörmland
 • Maria Klamas, Uddevalla
 • Maricel Knechtel, Uppsala län
 • Josefine Fischer, Uppsala län
 • Birgit Häger, Värmlands län
 • Mona Sundh, Värmlands län
 • Annika Nordström, Västerbottens län
 • Carolina Klockmo, Västernorrlands län
 • Camilla Carpholt, Västernorrlands län
 • Susanne Holmsten, Västmanlands län
 • Karina Tilling, Västmanlands län
 • Camilla Pettersson, Örebro län
 • Yvonne Thilander, Östergötland
Sidan uppdaterad