SBU:s generaldirektör Britta Björkholm i Läkartidningen

"Att representera den statliga kunskapsstyrningen är väldigt fint"