SBU granskar forskning om komplexa smärttillstånd och könsdysfori

SBU har fått två nya uppdrag från regeringen under sommaren.

Det ena gäller en utvärdering av behandlingsmetoder vid komplexa och långvariga smärttillstånd. Inom ramen för detta uppdrag ska SBU även utvärdera metoder för behandling och rehabilitering av personer med fibromyalgi. Läs mer här

Det andra uppdraget består i att genomföra en systematisk kunskapsöversikt av könsdysfori. SBU ska se över det vetenskapliga underlaget för utredning av diagnos och behandling av barn och unga, bland annat dess långtidseffekter på fysisk och psykisk hälsa. Läs mer här

Sidan uppdaterad