Utbildning i evidensbaserad praktik för verksamhetsutvecklare och enhetschefer inom socialtjänsten

I höst startar SBU en seminarieserie för enhetschefer respektive verksamhetsutvecklare. Det finns stora vinster med att både chef och verksamhetsutvecklare fortbildas samtidigt.

Seminarieserie för verksamhets­utvecklare om evidens­baserad praktik

Seminarieserien riktar sig till verksamhets­utvecklare eller liknande som arbetar för att stödja sina kollegor inom social­tjänsten. Fokus är praktisk användning.

Mer information och anmälan

Seminarieserie för enhetschefer att leda en evidensbaserad praktik

Utbildningen varvar workshops med arbete på hemmaplan för att implementera en metod i den egna arbetsgruppen.

Mer information och anmälan

Obs! anmäl senast 30 juni.

Sidan uppdaterad