Nu startar vi ett globalt STA-nätverk

SBU:s initiativ till internationellt arbete inom socialtjänstområdet har blivit ett regeringsuppdrag. Uppdraget innebär att etablera ett internationellt nätverk för organisationer som arbetar med utvärderingar inom det sociala området.

Tanken med nätverket är att det ska bidra till metodutveckling av rapporter inom området Social Technology Assessment (STA) och för att öka möjligheterna att ge bästa möjliga vård och omsorg till utsatta barn och vuxna samt personer med funktionsnedsättning.

I april leder SBU och European Centre for Social Welfare Policy and Research en tvådagarsworkshop i Wien. Ett tjugotal organisationer från olika länder är inbjudna att delta på workshopen. Genom workshopen ska formerna för nätverket arbetas fram. Viktiga aspekter för nätverkets etablering är att få samstämmighet kring kriterier för medlemskap, styrning, arbetsinriktning med mera.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2020.

Läs regeringsuppdraget på regeringens webbplats