Regionala STA-organisationer

STA-nätverket bildades hösten 2017 och består av representanter för regionala och lokala enheter, Centrum för forskning om funktionshinder, SBU, Sveriges Kommuner och Regioner samt Socialstyrelsen. STA står för Social Technology Assessment och syftar på utvärdering av sociala interventioner.

Syftet med nätverket är att samverka för att undvika dubbelarbete, sträva efter en gemensam metod vid utvärderingarna samt verka för utveckling av metodiken. SBU står för ordförande och sekreterare för nätverket.

Regionala representanter  

 • Helene Sjöblom, Andersson Blekinge län
 • Paivi Adolfsson, Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala universitet
 • Karin Jöreskog, Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala universitet
 • Anna Melke, Göteborgsregionen
 • Cornelia Björk, Göteborgsregionen
 • Pernilla Nylén, Göteborgsregionen
 • Sofia Wermelin, Kalmar län
 • Benitha Eliasson, Norrbotten
 • Emelie Printz, Region Gävleborg
 • Jofen Kihlström, Region Gävleborg
 • Monica Eriksson, Region Jämtland Härjedalen
 • Elin Ring, Region Jämtland Härjedalen
 • Ingalill Hafström, Region Jönköping
 • Marit Grönberg Eskel, SBU
 • Sofia Tranæus, SBU
 • Gunilla Fahlström, SBU
 • Knut Sundell, SBU
 • Susanna Larsson-Tholén, SBU
 • Therese Åström, SBU
 • Sara Fundell, SBU
 • Johan Glad, Socialstyrelsen
 • Nils Stenström, Region Jämtland Härjedalen
 • Anna Lindskog, Stockholms län
 • Lina Palmlöf, Stockholms län
 • Åsa Hedberg Rundgren, Stockholms län
 • Martin Geisler, Sörmland
 • Maria Klamas, Uddevalla
 • Maricel Knechtel, Uppsala län
 • Lena Ring, Uppsala län
 • Birgit Häger, Värmlands län
 • Mona Sundh, Värmlands län
 • Annika Nordström, Västerbottens län
 • Agneta Nilsson, Västerbottens län 
 • Carolina Klockmo, Västernorrlands län
 • Camilla Carpholt, Västernorrlands län
 • Karina Tilling, Västmanlands län
 • Anders Trumberg, Örebro län
 • Yvonne Thilander, Östergötland