SBU:s synpunkter på betänkandet Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa (SOU2015:98)

Utredningen om högspecialiserad vård är välkommen med tanke på värdens ökande komplexitet och kostnad och vissa sjukdomars relativt låga frekvens. De förslag som lämnas i utredningen är omfattande och kan därför förväntas ha både avsedda och icke avsedda effekter.

Sidan uppdaterad