SBU:s synpunkter på betänkandet Effektiv vård (SOU2016:2)

Utredningens betänkande utgör ett digert och mångfacetterat arbete, med en mängd förslag av olika dignitet och tyngd. Utredningen är välstrukturerad och vi har fokuserat på och kommenterat de viktigaste förslag som utredaren lägger och som berör SBU:s ansvarsområde.

Sidan uppdaterad