Rättspsykiatri – två nya rapporter

SBU publicerar två omfattande utvärderingar om svensk rättspsykiatri:

Rapporterna är ett regeringsuppdrag med bakgrund i Bergwallkommissionens slutbetänkande år 2015. År 2017 publicerade SBU en kartläggning av kunskapsluckor på området.

Sidan uppdaterad