Prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19

Anmälan är stängd!

Då covid-19 är en så pass ny sjukdom finns det många områden som är i behov av ytterligare forskning. Vi har därför via en enkät samlat in de frågor som patienter, anhörig, vårdpersonal och forskare tycker är viktiga.

SBU planerar nu att genomföra en prioritering av de forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19, som inkommit. Denna prioritering planeras att ske i början av 2021.

Med långvariga symtom vid covid-19 menar vi alla former av långvarig sjukdom, symtom, komplikationer samt restbesvär som är förknippade med covid-19 infektion.

Genom att lyfta fram forskningsfrågor som patienter och de som arbetar inom området själva prioriterar är målet att göra forskare och forskningsfinansiärer uppmärksamma på var forskningsbehov finns. SBU genomför, eller finansierar ingen forskning.

Huvudsaklig målgrupp för denna rapport är nationella samt internationella forskningsfinansiärer och forskare. Projektet kommer att pågå fram till våren 2021. Mer information om projektet kontakta Marie Österberg, e-post: marie.osterberg@sbu.se eller Christel Hellberg, e-post: christel.hellberg@sbu.se