SBU:s nya vetenskapliga råd utsett

SBU:s vetenskapliga råd är nyinstiftat från och med 2019. Rådet har en viktig rådgivande funktion i de ämnesområden som myndigheten arbetar inom.

Rådet består av totalt 20 ordinarie ledamöter som representerar olika professioner, sakkunskaper och som står för en bred regional förankring. SBU:s vetenskapliga råd är ett viktigt strategiskt stöd kopplat till myndighetens arbete och långsiktiga utveckling.

De nya ledamöterna är:

 • Svante Twetman, Köpenhamns universitet, ordförande (tandvård)
 • Christel Bahtsevani, Malmö universitet, vice ordförande (omvårdnad)
 • Magnus Svartengren, Uppsala universitet (arbetsmiljö)
 • Ulrik Kihlbom, Uppsala universitet (etik)
 • Lars Sandman, Linköpings universitet (etik)
 • Magnus Tideman, Högskolan Halmstad (funktionshinderområdet)
 • Pernilla Åsenlöf, Uppsala universitet (fysioterapi)
 • Martin Henriksson, Linköpings universitet (hälsoekonomi)
 • Katarina Steen Carlsson, Lunds universitet (hälsoekonomi)
 • Jan Holst, Malmö och Lunds universitet (medicin)
 • Mussie Msghina, Örebro universitet (medicin)
 • Britt-Marie Stålnacke, Umeå universitet (medicin)
 • Sverker Svensjö, Falun och Uppsala universitet (medicin)
 • Anna Ehrenberg, Falun, Högskolan Dalarna (omvårdnad)
 • Ata Ghaderi, Uppsala, Karolinska institutet (psykologi)
 • Martin Bergström, Lunds universitet (socialt arbete)
 • Lena Dahlberg, Falun, Högskolan Dalarna (socialt arbete)
 • Christina Nehlin-Gordh, Uppsala universitet (socialt arbete)
 • Anna Sarkadi, Uppsala universitet (socialmedicin)
 • Sten-Åke Stenberg, Stockholms universitet (socialt arbete)

Det vetenskapliga rådet har även möjlighet att ge synpunkter på val av sakkunniga i olika projekt, projektplaner, rapportmanus samt medverkar även aktivt i den långsiktiga metodutvecklingen.

För frågor kring SBU:s vetenskapliga råd, kontakta Sofia Tranæus, avdelningschef SBU, Sofia.Tranaeus@sbu.se, eller Svante Tvetman, ordförande, stwe@sund.ku.dk.

Sidan uppdaterad