Nämnden för medicinsk och social utvärdering

SBU:s nämnd har till uppgift att fastställa slutsatser i de utvärderingar som myndigheten genomför enligt 1 § i Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Nämnden ska bidra till utvärderingarnas tillämpbarhet för huvudmän (regioner och kommuner), vårdgivare och andra berörda.

Nämnden består av myndighetens chef och högst 15 andra ledamöter, ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen. Under 2019 sammanträder nämnden den 7 mars, 24 april, 28 maj, 26 september, 7 november och 11 december. Under 2020 sammanträder nämnden 30 januari 2020, 11 mars, 28 april, 3 juni, 10 september, 20 oktober och 9 december.

Kerstin Nilsson (ordförande SBU:s nämnd)
Professor obstetrik och gynekologi, dekan Fakultetsnämnden för medicin och hälsa, Örebro universitet

Peter Allebeck huvudsekreterare, Forte

Susanna Axelsson generaldirektör, SBU

Heike Erkers ordförande, Akademikerförbundet SSR

Vesna Jovic tidigare verkställande direktör, Sveriges Kommuner och Regioner

Jan-Ingvar Jönsson huvudsekreterare, Vetenskapsrådet

Thomas Lindén chef avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

Stefan Nordqvist utredare, Statens institutionsstyrelse SiS

Lars Oscarsson professor, Ersta Sköndal högskola

Jenny Rehnman chef avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen

Sineva Ribeiro ordförande, Vårdförbundet

Heidi Stensmyren ordförande, Sveriges Läkarförbund

Anders Sylvan tillförordnad förbundsdirektör, Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Elisabeth Wallenius ordförande Funktionsrätt Sverige

Magnus Wallinder förvaltningschef, Socialförvaltningen, Ljungby kommun

Sidan uppdaterad