Nämnden för medicinsk och social utvärdering

SBU:s nämnd har till uppgift att fastställa slutsatser i de utvärderingar som myndigheten genomför enligt 1 § i Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Nämnden ska bidra till utvärderingarnas tillämpbarhet för huvudmän (regioner och kommuner), vårdgivare och andra berörda.

Kerstin Nilsson (ordförande SBU:s nämnd)
Professor obstetrik och gynekologi, dekan Fakultetsnämnden för medicin och hälsa, Örebro universitet

Susanna Axelsson, generaldirektör, SBU

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län

Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Thomas Lindén, chef för avdelningen kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

Olle Lundberg, huvudsekreterare, Forte

Ulf Näslund, prefekt vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Monica Persson, socialdirektör, Karlstads kommun

Jenny Rehnman, chef för avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen

Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

Johan Sanmartin Berglund, professor, institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola

Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges Läkarförbund

Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige