Nämnden för medicinsk och social utvärdering

SBU:s nämnd har till uppgift att fastställa slutsatser i de utvärderingar som myndigheten genomför enligt 1 § i Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Nämnden ska bidra till utvärderingarnas tillämpbarhet för huvudmän (regioner och kommuner), vårdgivare och andra berörda. Ledamöterna utses av regeringen. Mandatperioden för nuvarande nämnd är till och med 2023-06-30.

Kerstin Nilsson (ordförande SBU:s nämnd)
seniorprofessor, obstetrik och gynekologi, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Britta Björkholm, generaldirektör, SBU

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län

Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR

Björn Halleröd, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Thomas Lindén, chef för avdelningen kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

Olle Lundberg, huvudsekreterare, Forte

Ulf Näslund, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Monica Persson, socialdirektör, Karlstads kommun

Sabina Orstam, chef för avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen

Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

Sofia Rydgren Stale, ordförande, Sveriges läkarförbund

Johan Sanmartin Berglund, professor, institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola

Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige