Nämnden för medicinsk och social utvärdering

Nämnden har till uppgift att fastställa slutsatser i de utvärderingar som myndigheten genomför enligt 1 §. Nämnden ska bidra till utvärderingarnas tillämpbarhet för huvudmän (landsting och kommuner), vårdgivare och andra berörda.

Nämnden består av myndighetens chef och högst 15 andra ledamöter.

Kerstin Nilsson (ordförande SBU:s nämnd)  
Professor obstetrik och gynekologi, dekan Fakultetsnämnden för medicin och hälsa, Örebro universitet

Peter Allebeck huvudsekreterare, Forte

Susanna Axelsson generaldirektör, SBU

Heike Erkers ordförande, Akademikerförbundet SSR

Eva Franzén utvecklingsdirektör, Statens Institutionsstyrelse

Vesna Jovic verkställande direktör, Sveriges Kommuner och Landsting

Jan-Ingvar Jönsson huvudsekreterare, Vetenskapsrådet

Lars-Torsten Larsson chef avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

Elisabeth Wallenius ordförande Funktionsrätt Sverige

Lars Oscarsson professor, Ersta Sköndal högskola

Jenny Rehnman chef avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen

Sineva Ribeiro ordförande, Vårdförbundet

Heidi Stensmyren ordförande, Sveriges Läkarförbund

Anders Sylvan landstingsdirektör, Västerbottens län

Magnus Wallinder förvaltningschef, Socialförvaltningen, Ljungby kommun

Sidan uppdaterad