Personal

Skicka e-post: fornamn.efternamn @ sbu.se

Axelsson, Susanna
Generaldirektör SBU, Leg tandläkare, Docent
telefon: 08-412 32 13

Adolfsson, Jan
Medicinskt sakkunnig, Leg läkare, Docent
telefon: 08-412 32 78

Ahlberg, Maria
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 54

Alvan, Jonatan
Projektledare, apotekare
telefon: 08-412 32 84

Attergren Granath, Anna
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 77

Berg, Jenny
Hälsoekonom, Med dr
telefon: 08-412 32 12

Bertilsson, Göran
Vikarierande avdelningschef, Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 80

Björkegren, Peter
IT-ansvarig
telefon: 08-412 32 32

Björklöf, Anna
Kommunikationschef
telefon: 08-412 32 10

Christensson, Anna
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 97

Cornell Kärnekull, Stina
Utredare
telefon: 08-412 32 76

Coster, Karin
Administrativ chef/personalchef
telefon: 08-412 32 44

Dagerhamn, Jessica
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 65

Domeij, Helena
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 09

Edebert, Irene
Projektledare, Dr med vet
telefon: 08-412 32 98

Edling, Anna
Grafisk formgivare
telefon: 08-412 32 40

Eksell, Susanne
Webbprojektledare
telefon: 08-412 32 25

Forsberg, Lisa
Projektledare
telefon: 08-412 32 70

Grönberg Eskel, Marit
Projektledare
telefon: 08-412 32 89

Fagerström, Åsa
Pressansvarig, kommunikatör
telefon: 08-412 32 28

Fahlström, Gunilla
Projektledare, Med dr, Socionom
telefon: 08-412 32 96

Fundell, Sara
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 47

Gornitzki, Carl
Informationsspecialist
telefon: 08-412 32 88

Gustafsson, Elisabeth
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 43

Hall, Charlotte (tjänstledig)
Avdelningschef, Med dr

Hedman, Annicka
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 07

Hedner, Margareta
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 26

Hellberg, Christel
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 79

Hultcrantz, Monica
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 64

Huvudregistrator
telefon: 08-412 32 66

Höistad, Malin
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 68

Isaksson, Nanna
Digital kommunikatör
telefon: 08-412 32 15

Isaksson, Åsa
Grafisk formgivare/Webbredaktör
telefon: 08-412 32 34

Janson, Ulrika
Jurist
telefon: 08-412 32 83

Johansson, Susanne
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 82

Jonsson, Ann Kristine
Informationsspecialist
telefon: 08-412 32 20

Jungner, Caroline (föräldraledig)
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 61

Kurtsdotter, Idha
Utredare
telefon: 08-412 32 04

Kärrholm, Jenny
Avdelningschef, Med dr
telefon: 08-412 32 38

Kärrman Fredriksson, Maja
Informationsspecialist
telefon: 08-412 32 21

Larsson Tholén, Susanna
Projektledare, Fil dr, Sakkunnig området funktionstillstånd/-hinder
telefon: 08-412 32 85

Leander, Lina
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 08

Levi, Ragnar
Medicinsk informationschef/Medicinsk fackredaktör
telefon: 08-412 32 11

Lintamo, Laura
Utredare
telefon: 08-412 32 41

Lundqvist, Martina
Vikarierande hälsoekonom
telefon: 08-412 32 57

Lundstedt, Elin
GD-sekreterare
telefon: 08-412 32 49

Lytsy, Per
Medicinskt sakkunnig, Docent
telefon: 08-412 32 58

Malmer, Elin
Vikarierande projektadministratör
telefon: 08-412 32 31

Melander, Tina
Personalspecialist
telefon: 08-412 32 55

Moberg, Klas
Informationsspecialist
telefon: 08-412 32 87

Kenan Modén, Naama
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 95

Mothander, Kerstin
Assistent
telefon: 08-412 32 00

Nilsson, Mikael (tjänstledig)
Avdelningschef, Docent

Norman, Martin
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 45

Odeberg, Jenny
Avdelningschef, Med dr
telefon: 08-412 32 46

Olofsson, Hanna 
Informationsspecialist
telefon: 08-412 32 23

Peira, Nathalie
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 24

Raigoza, John
Vaktmästare
telefon: 08-412 32 02

Wilbe Ramsay, Karin (tjänstledig)
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 52

Ringborg, Anna
Hälsoekonom, Med dr
telefon: 08-412 32 94

Rydin, Karin
Projektledare
telefon: 08-412 32 27

Ryk, Lotta
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 35

Saad, Sally
Utredare
telefon: 08-412 32 48

Schenkenberg, Michael
Projektledare, Civilekonom/Biostatistiker
telefon: 08-412 32 37

Silverstein, Rebecca
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 99

Sjöberg, André (tjänstledig)
Utredare

Sparrings, Mikael
Ekonomichef, Civilekonom
telefon: 08-412 32 16

Stenström, Nils
Projektledare
telefon: 08-412 32 74

Strömwall, Leif
Projektledare
telefon: 08-412 32 06

Sundell, Knut
Sakkunnig i socialt arbete, Docent
telefon: 08-412 32 22

Sällström, Anneli
Ekonomihandläggare
telefon: 08-412 32 19

Tell, Jessica
Projektledare kommunikation/Produktionsledare
telefon: 08-412 32 90

Thomasson, Henrika
Interim kommunikationschef

Tranæus, Sofia
Avdelningschef, Professor
telefon: 08-412 32 14

Vitols, Sigurd
Medicinskt sakkunnig, Adjungerad professor
telefon: 08-412 32 91

Wallgren, Lena
Projektledare
telefon: 08-412 32 29

Wernersson, Emma
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 75

Werkö, Sophie
Projektledare/Internationell samordnare, Ekonomie doktor
telefon: 08-412 32 36

Wiss, Johanna
Hälsoekonom

Palmqvist Wojda, Emma
Utredare
telefon: 08-412 32 93

Åberg, Irini
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 53

Jenny Ågren
Projektassistent   

Åhsberg, Elizabeth
Projektledare, Fil Dr
telefon: 08-412 32 67

Åström, Therese
Projektledare, Med dr, Socionom
telefon: 08-412 32 86

Österberg, Marie
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 92

Östlund, Pernilla
Avdelningschef, Fil dr
telefon: 08-412 32 56