Personal

Skicka e-post: fornamn.efternamn @ sbu.se

Axelsson, Susanna
Generaldirektör SBU, Leg tandläkare, Docent
telefon: 08-412 32 13

Adolfsson, Jan
Medicinskt sakkunnig, Leg läkare, Docent
telefon: 08-412 32 78

Ahlberg, Maria
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 54

Alvan, Jonatan
Projektledare, apotekare
telefon: 08-412 32 84

Anttila, Sten
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 75

Bertilsson, Göran
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 80

Björkegren, Peter
IT-ansvarig
telefon: 08-412 32 32

Björklöf, Anna
Kommunikationschef
telefon: 08-412 32 10

Brolund, Agneta
Informationsspecialist
telefon: 08-412 32 69

Christensson, Anna
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 97

Coster, Karin
Administrativ chef/personalchef
telefon: 08-412 32 44

Dagerhamn, Jessica
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 65

Domeij, Helena
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 09

Edebert, Irene
Projektledare, Dr med vet
telefon: 08-412 32 98

Edling, Anna
Grafisk formgivare
telefon: 08-412 32 40

Egenvall, Debora
Strategisk kommunikation
telefon: 08-412 32 53

Eksell, Susanne
Webbprojektledare
telefon: 08-412 32 25

Hoxha Ekström, Emin
Hälsoekonom
telefon: 08-412 32 42

Fagerström, Åsa
Kommunikatör, pressansvarig
telefon: 08-412 32 28

Fahlström, Gunilla
Projektledare, Med dr, Socionom
telefon: 08-412 32 96

Kärrman Fredriksson, Maja
Informationsspecialist
telefon: 08-412 32 21

Fundell, Sara
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 47

Attergren Granath, Anna
Projektadministratör

Gustafsson, Elisabeth
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 43

Hall, Charlotte
Avdelningschef, Med dr
telefon: 08-412 32 74

Hedner, Margareta
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 26

Heintz, Emelie
Hälsoekonom, Med dr
telefon: 08-412 32 04

Hellberg, Christel
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 79

Hultcrantz, Monica
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 73

Huvudregistrator
telefon: 08-412 32 66

Håkanson, Kickan
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 38

Höistad, Malin
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 68

Isaksson, Åsa
Grafisk formgivare/Webbredaktör
telefon: 08-412 32 34

Janson, Ulrika
Jurist

Johansson, Pia
Hälsoekonom, Med dr
telefon: 08-412 32 05

Jonsson, Ann Kristine 
Informationsspecialist
telefon: 08-412 32 20

Jungner, Caroline
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 61

Leander, Lina
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 08

Levi, Ragnar
Medicinsk informationschef/Medicinsk fackredaktör
telefon: 08-412 32 11

Liliemark, Jan
Avdelningschef, Professor
telefon: 08-412 32 71

Lintamo, Laura
Utredare
telefon: 08-412 32 41

Lundstedt, Elin
GD-sekreterare
telefon: 08-412 32 49

Lytsy, Per
Medicinskt sakkunnig, Docent
telefon: 08-412 32 58

Entesarian Matsson, Miriam
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 50

Melander, Tina
Personalspecialist (föräldraledig)
telefon: 08-412 32 55

Kenan Modén, Naama
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 95

Mothander, Kerstin
Assistent
telefon: 08-412 32 72

Mowafi, Frida
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 31

Nilsson, Mikael
Avdelningschef, Docent
telefon: 08-412 32 59

Odeberg, Jenny
Projektledare, Med dr 
telefon: 08-412 32 46

Olofsson, Hanna
Informationsspecialist
telefon: 08-412 32 23

Peira, Nathalie
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 24

Pettersson, Agneta
Projektledare, Dr, Civ ing, ansvarig externa utbildningar
telefon: 08-412 32 30

Wilbe Ramsay, Karin
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 52

Ringborg, Anna
Hälsoekonom, Med dr
telefon: 08-412 32 94

Rydin, Karin
Projektledare
telefon: 08-412 32 27

Rye-Danjelsen, Elin
Grafisk formgivare/Webbredaktör
telefon: 08-412 32 15

Ryk, Lotta
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 35

Saad, Sally
Utredare
telefon: 08-412 32 48

Schenkenberg, Michael
Projektledare, Civilekonom/Biostatistiker
telefon: 08-412 32 37

Silverstein, Rebecca
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 99

Skogholm, Maria
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 45

Snellman, Alexandra
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 18

Sparrings, Mikael
Ekonomichef, Civilekonom
telefon: 08-412 32 16

Stenman, Jenny
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 33

Stenström, Karin
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 57

Sundell, Knut
Sakkunnig i socialt arbete, Docent
telefon: 08-412 32 22

Syversson, Anneth
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 39

Sällström, Anneli
Ekonomihandläggare
telefon: 08-412 32 19

Tabares, John
Vaktmästare
telefon: 08-412 32 02

Tell, Jessica
Projektledare kommunikation/Produktionsledare
telefon: 08-412 32 90

Larsson Tholén, Susanna
Projektledare, Fil dr, Sakkunnig området funktionstillstånd/-hinder
telefon: 08-412 32 85

Tranæus, Sofia
Avdelningschef, Professor
telefon: 08-412 32 14

Vitols, Sigurd
Medicinsk sakkunnig, Adjungerad professor
telefon: 08-412 32 91

Wallgren, Lena
Projektledare
telefon: 08-412 32 29

Werkö, Sophie
Projektledare/Internationell samordnare, Ekonomie doktor
telefon: 08-412 32 36

Wiss, Johanna
Vikarierande hälsoekonom
telefon: 08-412 32 64

Åström, Therese
Projektledare, Med dr, Socionom
telefon: 08-412 32 86

Österberg, Marie
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 92

Östlund, Pernilla
Avdelningschef, Fil dr
telefon: 08-412 32 56

Sidan uppdaterad