Personal

Skicka e-post: fornamn.efternamn @ sbu.se

Axelsson, Susanna
Generaldirektör SBU, Leg tandläkare, Docent
telefon: 08-412 32 13

Adolfsson, Jan
Medicinskt sakkunnig, Leg läkare, Docent
telefon: 08-412 32 78

Ahlberg, Maria
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 54

Alvan, Jonatan
Projektledare, apotekare
telefon: 08-412 32 84

Berg, Jenny
Hälsoekonom, Med dr
telefon: 08-412 32 12

Bertilsson, Göran
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 80

Björkegren, Peter
IT-ansvarig
telefon: 08-412 32 32

Björklöf, Anna
Kommunikationschef
telefon: 08-412 32 10

Brolund, Agneta
Informationsspecialist
telefon: 08-412 32 69

Börjesson, Magnus
Digital strateg
telefon: 08-412 32 51

Christensson, Anna
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 97

Cornell Kärnekull, Stina
Utredare

Coster, Karin
Administrativ chef/personalchef
telefon: 08-412 32 44

Dagerhamn, Jessica
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 65

Domeij, Helena
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 09

Edebert, Irene
Projektledare, Dr med vet
telefon: 08-412 32 98

Edling, Anna
Grafisk formgivare
telefon: 08-412 32 40

Eksell, Susanne
Webbprojektledare
telefon: 08-412 32 25

Hedman, Annicka
Projektledare, Med dr

Hoxha Ekström, Emin (tjänstledig)
Hälsoekonom
telefon: 08-412 32 42

Grönberg Eskel, Marit
Projektledare
telefon: 08-412 32 89

Fagerström, Åsa
Pressansvarig, kommunikatör
telefon: 08-412 32 28

Fahlström, Gunilla
Projektledare, Med dr, Socionom
telefon: 08-412 32 96

Farm, Emma
Vikarierande personalspecialist
telefon: 08-412 32 55

Kärrman Fredriksson, Maja
Informationsspecialist
telefon: 08-412 32 21

Fundell, Sara
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 47

Attergren Granath, Anna
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 77

Grundberg, Åke
Projektledare, Dr. Med. Vet.
telefon: 08-412 32 70

Gustafsson, Elisabeth
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 43

Hall, Charlotte (tjänstledig)
Avdelningschef, Med dr

Hedner, Margareta
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 26

Heintz, Emelie (tjänstledig)
Hälsoekonom, Med dr

Hellberg, Christel
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 79

Hultcrantz, Monica 
Projektledare, Med dr

Huvudregistrator
telefon: 08-412 32 66

Höistad, Malin
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 68

Isaksson, Åsa
Grafisk formgivare/Webbredaktör
telefon: 08-412 32 34

Janson, Ulrika
Jurist

Johansson, Susanne
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 82

Jonsson, Ann Kristine
Informationsspecialist
telefon: 08-412 32 20

Jungner, Caroline
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 61

Leander, Lina
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 08

Levi, Ragnar
Medicinsk informationschef/Medicinsk fackredaktör
telefon: 08-412 32 11

Liliemark, Jan
Avdelningschef, Professor
telefon: 08-412 32 71

Lintamo, Laura
Utredare
telefon: 08-412 32 41

Lundstedt, Elin
GD-sekreterare
telefon: 08-412 32 49

Lytsy, Per
Medicinskt sakkunnig, Docent
telefon: 08-412 32 58

Entesarian Matsson, Miriam (tjänstledig)
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 50

Melander, Tina (föräldraledig)
Personalspecialist

Moberg, Klas
Informationsspecialist
telefon: 08-412 32 87

Kenan Modén, Naama
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 95

Mothander, Kerstin
Assistent
telefon: 08-412 32 72

Mowafi, Frida (tjänstledig)
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 31

Nilsson, Mikael
Avdelningschef, Docent
telefon: 08-412 32 59

Norman, Martin
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 45

Odeberg, Jenny
Avdelningschef, Med dr
telefon: 08-412 32 46

Olofsson, Hanna
Informationsspecialist
telefon: 08-412 32 23

Peira, Nathalie
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 24

Pettersson, Agneta
Projektledare, Dr, Civ ing, ansvarig externa utbildningar
telefon: 08-412 32 30

Raigoza, John
Vaktmästare
telefon: 08-412 32 02

Wilbe Ramsay, Karin
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 52

Ringborg, Anna
Hälsoekonom, Med dr
telefon: 08-412 32 94

Rydin, Karin
Projektledare
telefon: 08-412 32 27

Rye-Danjelsen, Elin (tjänstledig)
Grafisk formgivare/Webbredaktör
telefon: 08-412 32 15

Ryk, Lotta
Projektledare, Med dr
telefon: 08-412 32 35

Saad, Sally
Utredare
telefon: 08-412 32 48

Schenkenberg, Michael
Projektledare, Civilekonom/Biostatistiker
telefon: 08-412 32 37

Silverstein, Rebecca
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 99

Sjöberg, André
Utredare
telefon: 08-412 32 81

Snellman, Alexandra (tjänstledig)
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 18

Sparrings, Mikael
Ekonomichef, Civilekonom
telefon: 08-412 32 16

Stenman, Jenny
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 33

Nils Stenström
Projektledare
telefon: 08-412 32 74

Sundell, Knut
Sakkunnig i socialt arbete, Docent
telefon: 08-412 32 22

Syversson, Anneth
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 39

Sällström, Anneli
Ekonomihandläggare
telefon: 08-412 32 19

Tell, Jessica
Projektledare kommunikation/Produktionsledare
telefon: 08-412 32 90

Larsson Tholén, Susanna
Projektledare, Fil dr, Sakkunnig området funktionstillstånd/-hinder
telefon: 08-412 32 85

Tranæus, Sofia
Avdelningschef, Professor
telefon: 08-412 32 14

Vitols, Sigurd
Medicinskt sakkunnig, Adjungerad professor
telefon: 08-412 32 91

Wallgren, Lena
Projektledare
telefon: 08-412 32 29

Wernersson, Emma
Projektadministratör

Werkö, Sophie
Projektledare/Internationell samordnare, Ekonomie doktor
telefon: 08-412 32 36

Wiss, Johanna 
Hälsoekonom

Palmqvist Wojda, Emma
Utredare
telefon: 08-412 32 93

Åberg, Irini
Projektadministratör
telefon: 08-412 32 53

Åhsberg, Elizabeth
Projektledare, Fil Dr
telefon: 08-412 32 67

Åström, Therese
Projektledare, Med dr, Socionom
telefon: 08-412 32 86

Österberg, Marie
Projektledare, Fil dr
telefon: 08-412 32 92

Östlund, Pernilla
Avdelningschef, Fil dr
telefon: 08-412 32 56