Om personuppgifter

Behandling av personuppgifter

SBU är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss blir en allmän handling som registreras och sparas i vårt diarium. Dessa handlingar kan begäras ut från SBU enligt offentlighetsprincipen. Vi är också skyldiga att följa dataskyddsförordningen beträffande hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress.

SBU säljer inte några personuppgifter till någon annan part. SBU överför inga personuppgifter till tredje land. SBU har inte tillgång till några patientjournaler.

Om SBU:s uppgifter om dig är felaktiga så har du rätt att begära att SBU rättar, blockerar eller raderar dem.

Vi hämtar aldrig in några personuppgifter om dig utan att vända oss direkt till dig.

Nedan ger vi exempel på när vi kan komma att behandla dina personuppgifter:

  • När du kontaktar SBU via post, e-post eller formulär på vår webbplats. De personuppgifter du anger registreras i ett digitalt system och kan komma att arkiveras.
  • När du söker en anställning via vår webbplats. Vi sparar alla ansökningshandlingar i två år. Klicka här för mer information
  • När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev eller vår tidskrift Vetenskap & Praxis. Uppgifterna sparas i ett digitalt system, och används endast för att vi ska kunna skicka nyhetsbrevet eller tidskriften till dig. Du kan när som helst säga upp din prenumeration. Vi raderar då dina personuppgifter.
  • När du beställer en rapport eller publikation av SBU. Dina personuppgifter sparas i ett digitalt register tills kundförhållandet upphört. Om du köper en av SBU:s rapporter kan vi förutom namn och adressuppgifter även behöva spara kort- eller bankkontouppgifter för fakturering. Ekonomiska uppgifter kan sparas i upp till tio år med hänsyn till annan lagstiftning, så som bokföringslagen (1999:1078).
  • När du anmäler dig till utbildningar, konferenser och andra evenemang som SBU arrangerar. SBU kan diarieföra deltagarlistor med hänsyn till allmänhetens rätt till insyn. Deltagarlistorna får dock inte innehålla fler personuppgifter än vad som krävs, vilket vanligen är namn och e-postadress samt organisation eller myndighet och befattning.
  • När du besöker vår sida loggas din IP-adress. Denna uppgift används endast till besöksstatistik.

Rätt att begära information

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka av dina personuppgifter som SBU behandlar, varifrån uppgifterna har hämtats, vad uppgifterna har använts till samt till vem uppgifterna har lämnats ut. Du kan bara begära ut information om dina egna personuppgifter och informationen skickas till din folkbokföringsadress. Innehåller uppgifterna sekretess kan de behöva skickas med rekommenderat brev.

Fyll i en ansökan och posta till oss om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Ansökan måste vara ett undertecknat original:

SBU
Att: Dataskyddsombud
Box 6183
102 33 Stockholm

Vi svarar på din ansökan inom en månad.

Personuppgiftsansvarig hos SBU är Karin Coster och nås på e-postadressen karin.coster@sbu.se

SBU:s huvudregistrator är dataskyddsombud och nås på e-postadressen registrator@sbu.se

Ansvarig utgivare: Susanna Axelsson, susanna.axelsson@sbu.se

Sidan uppdaterad