Nytt projekt på SBU: Core outcome set inom förlossningsvården

SBU har av regeringen fått ett uppdrag att analysera viktiga patientrelaterade utfall inom förlossningsvården, så kallade core outcome set (COS).

COS innebär att man lyfter fram viktiga utfall som kommande forskningsstudier bör inkludera. Målet är att öka nyttan av gjord forskning och öka medvetenheten om vilka forskningsutfall som är viktiga för patienter och vårdpersonal. För att göra dessa projekt behövs ett engagemang från de som i slutändan berörs av forskningen och som kan peka på vilka utfall som är viktiga ur deras perspektiv. Då förlossningsvården är ett mycket stort område behöver vi fokusera på ett delområde att jobba vidare med. Just nu har vi därför en kort enkät ute på vår webbsida där vi frågar vilket område inom förlossningsvården som ni, som på olika sätt har erfarenhet av graviditet, förlossning och eftervård, tycker är viktigt.

Vi hoppas därför att du som genomgått graviditet och förlossning, är anhörig, du som arbetar med eller forskar kring graviditets eller förlossningsvård har möjlighet att fylla i denna enkät. Dina svar kommer att förse oss med värdefull information. Det tar ungefär 5 minuter att besvara frågorna. Det finns även en intresseanmälan för de som vill vara med och delta i den inventering samt prioriteringsprocess av utfall som sedan kommer göras inom valt område.

Läs mer om projektet och till enkäten och intresseanmälan att delta i prioriteringsarbetet

 

Sidan uppdaterad