SBU:s Susanna Axelsson välkomnar uppdrag om kvinnohälsa

Inför nästa år får nu SBU en rad uppdrag som rör kvinnohälsa. Det handlar om att utvärdera det vetenskapliga stödet för både smärtsjukdomar och olika typer av problem som är kopplade till förlossning. SBU:s generaldirektör Susanna Axelsson ser positivt på regeringens ambition att lyfta fram diagnoser och behandlingar för vilka kunskapsläget länge varit oklart.

– Uppdragen är välkomna, det är viktiga ämnen där vi behöver göra klart vad forskningen egentligen säger. SBU kommer att genomföra systematiska översikter och sammanställa den kunskap som finns på alla de här områdena, säger Susanna Axelsson.

Det är svårt att få en samlad bild av forskningen, som ibland kan inkludera tiotusentals studier. I vissa fall är det bara ett fåtal av dessa som kan bedömas som verkligt användbara och tillförlitliga vid en noggrann granskning.

– Vården behöver kunna fatta välgrundade beslut om vilka metoder som är värda att satsa på, till stöd för vården att göra prioriteringar. För sådana avgöranden krävs underlag som sammanställer vad den bästa, snarare än den mesta, forskningen kommit fram till.

Satsningen på att förbättra kvinnors hälsa är inte bara en vårdfråga, utan också en jämställdhetsfråga för regeringen.

SBU:s nya uppdrag

Projekt inom nedanstående områden kommer att påbörjas under 2020.
(Obs att ämnena är en beskrivning av områdena, inte projektens namn.)

 • Vestibulit, ett smärttillstånd som kan drabba kvinnors yttre könsorgan.
  Slutredovisas senast den 30 juni 2021.
 • Lipödem, en störning av fettdispositionen som ofta drabbar benen. 
  Slutredovisas senast den 30 juni 2021.
 • Rektusdiastas, ett tillstånd som innebär att magmuskulaturen inte drar ihop sig som den ska efter en graviditet.
  Slutredovisas senast den 31 maj 2022.
 • Psykisk ohälsa som följd av förlossning.
  Slutredovisas senast den 31 december 2021.
 • Metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationer.
  Slutredovisas senast den 31 december 2021.
 • Kejsarsnitt på moderns önskan – positiva och negativa effekter.
  Slutredovisas senast den 31 december 2021.

Mer om regeringsuppdragen: Regeringen satsar för kvinnors hälsa

Mer om SBU:s rapporter och projekt inom kvinnohälsa

SBU december 2019