SBU i sociala medier

SBU finns på Twitter, Facebook, LinkedIn och YouTube. Här hittar du direktlänkar till de kanalerna:

Till användare av SBU:s sociala medier

Du kan kontakta SBU via de kontaktuppgifter som finns på vår webbplats.

Inlägg som görs på SBU:s sociala mediekonton blir allmänna handlingar. Det innebär att de kan läsas av andra och bli tillgängliga via sökmotorer. Inläggen kan också komma att sparas av SBU.

Inlägg publicerade av användare annan än SBU är inte att betrakta som fakta­information från SBU och förmedlar inte nödvändigtvis myndighetens åsikt.

SBU förbehåller sig rätten att ta bort egna och andras inlägg från SBU:s digitala kanaler. Inlägg som kan tolkas som brottsliga handlingar*, innehåller sekretess-belagd information eller innehåller uppgifter om enskilda individers personliga eller ekonomiska förhållanden tas omedelbart bort. Vi tar också bort material som har kommersiellt syfte samt irrelevanta och missvisande inlägg. SBU kan komma att blockera användare som lägger upp sådant.

Uppmärksamma oss gärna på inlägg med olagligt eller känsligt innehåll genom att skicka ett e-post­meddelande till registrator@sbu.se. SBU kommer inte att informera om att inlägg har tagits bort eller sparats.

Information om hur SBU använder dina personuppgifter

* Som kränkande uppgifter, brott mot dataskydds­förordningen, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga vålds­skildring, upphovs­rätts­intrång eller intrång i rättigheter som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovs­rätt till litterära och konstnärliga verk.