Så ser SBU:s nämnd ut från 2020

En ny sammansatt nämnd har förordnats från och med 1 januari 2020 till och med den 31 december 2022. Kerstin Nilsson är fortsatt ordförande för SBU:s nämnd.

SBU:s nämnd för medicinsk och social utvärdering har till uppgift att fastställa slutsatser i de utvärderingar som myndigheten genomför. Nämnden ska också se till att utvärderingarna kan tillämpas av huvudmän (regioner och kommuner), vårdgivare och andra berörda.

Nämnden består av myndighetens generaldirektör och högst 15 andra ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen.

Förordnanden till SBU:s nämnd

SBU december 2019