Kerstin Nilsson tillträder som ordförande vid SBU

Morgondagens forskning bör inriktas på att täppa till de viktigaste kunskapsluckorna. Det säger Kerstin Nilsson, blivande ordförande i den nämnd som styr arbetet hos SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Den första juli drar sig Nina Rehnqvist tillbaka från posten som ordförande för SBU:s utvärderingsnämnd. Tillträder gör Kerstin Nilsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Örebro universitet, institutionen för medicinska vetenskaper. Hon har tidigare suttit med i nämnden som ledamot, men då i egenskap av ordförande för Svenska Läkaresällskapet.
Kerstin Nilsson kom i kontakt med SBU redan i mitten av 1990-talet.

– Då anlitades jag till den projektgrupp som arbetade med att utvärdera östrogenbehandling. Sedan har jag bland annat suttit i SBU:s vetenskapliga råd under sex års tid.

Behovet av pålitliga kunskapssammanställningar ökar stadigt. Nämndens roll är bland annat att ha synpunkter på prioriteringen av de många önskemål om forskningssammanställningar som förs fram. Den ska godkänna och stå bakom slutsatserna i de utvärderingar som SBU så småningom presenterar.

– Men nämnden har också till uppgift att se till att rapporternas resultat verkligen omsätts i beslut och i den kliniska vardagen, kommenterar Kerstin Nilsson.

Som ordförande vill hon arbeta för att få fram tydligare processer för att systematiskt täppa till de kunskapsluckor som blir allt fler i SBU:s faktabank – de är snart 2000.

– Vi behöver göra löpande prioriteringar, och adressera uppdrag till grupper som kan forska vidare inom de viktigaste områdena. Idag är incitamenten för svenska forskningsprojekt inte nödvändigtvis kopplade till dokumenterade behov.

En hjärtefråga för Kerstin Nilsson är hur den kliniska forskningen kan integreras bättre i sjukvårdens organisation. Universitetssjukvården kan visa vägen, men insamling av vetenskapliga underlag behöver ske även på annat håll. Hon efterlyser satsningar på fortbildning inom metodik och forskning.

– Vårdens personal kan tillföra så mycket, om metodkunskap och fungerande struktur bara finns. Egen medverkan i forskning gör det dessutom intressantare att ta del av, och arbeta, enligt de senaste rönen.

Vad gäller SBU:s utvärderingar av kunskapsläget inom socialtjänsten så är det ett nytt område för Kerstin Nilsson.

– Det är bra att man lyft socialtjänsten och jag ser fram emot att sätta mig in de frågorna. Jag upplever SBU som en myndighet med högt i tak för vetenskapliga diskussioner, det ska bli roligt att få vara med och forma den fortsatta vägen framåt tillsammans med dess ledning.

Sidan uppdaterad