Kalendarium – konferenser och mässor som SBU arrangerar eller deltar

Januari

Psykisk Ohälsa – Samhällets Barn & Unga

Plats och datum: Stockholm 30–31 januari

Psykisk O-hälsa Samhällets barn & unga är en konferens som helt och fullt fokuserar på barn och unga som har eller riskerar att drabbas av problem till följd av psykisk ohälsa. SBU medverkar som föreläsare och utställare. Arrangör Expo Medica. Mer information och program

Mars

Etikdagen

Plats och datum: 15 mars

IVO, SBU, Läkarförbundet och Tandläkarförbundet arbetar tillsammans med erfarna kliniker och experter inom etik denna dag för att ge klarhet i grumliga frågor som vad menas med "beprövad erfarenhet" och "konstens alla regler". Program och anmälan

Forte Talks

Plats och datum: 25-26 mars

Forte Talks, som arrangeras för tredje gången, är en mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, praktiker, brukare och övriga aktörer som på olika sätt är intresserade av människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Tema: Välfärd för framtiden. SBU medverkar som utställare. Mer information och program

Psykologikonferensen 

Plats och datum: 28–29 mars

Psykologikonferensen 2019 har evidens och etik i praktiken som övergripande tema. SBU medverkar som föreläsare och utställare. Arrangör: Sveriges Psykologförbund. Mer information och program

Leva & Fungera

Plats och datum: Göteborg, 26–28 mars

Mötesplats för dig som möter dagliga utmaningar och kanske är i behov av någon form av stöd, samt för dig som arbetar inom habilitering, rehabilitering, vård och omsorg. Hit kommer över 14 000 besökare, från brukare till politiker, för att få inspiration, ta del av aktiviteter och hitta smarta lösningar. Det är kostnadsfritt att besöka Leva & Fungera. Mer information

April

Barnrättsdagarna

Plats och datum: 9–10 april, Örebro

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen. Arrangörer: Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen. Mer information och program

Juni

Internationella ätstörningsdagen 

Plats och datum: 2 juni

Mer information

September

Socialchefsdagarna

Plats och datum: 25–27 september, Umeå

Mer information

November

Socionomdagarna

Plats och datum: 21–22 november, Stockholmsmässan

Mer information och program

Sidan uppdaterad