SBU söker personalspecialist

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) är en statlig myndighet som tar fram kunskapsunderlag för sjukvården och socialtjänsten. Målet är ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör hur sjukvården och socialtjänsten ska bedrivas. På SBU:s kontor i centrala Stockholm arbetar idag cirka 85 personer varav merparten är disputerade forskare med naturvetenskaplig eller beteendevetenskaplig bakgrund. Ytterligare runt 250 experter medverkar i SBU:s projekt. Mer information finns på www.sbu.se.

Beskrivning

Som personal­specialist på SBU kommer du att få arbeta brett med alla före­kommande personal­frågor på operativ och strategisk nivå. Du kommer bland annat få stödja chefer i rekryterings­processen, delta i kompetens- och bemannings­planering, löne­bildnings­arbete tillsammans med personal­chefen, samarbeta med kommunikations­avdelningen med SBU:s arbets­givar­varumärke samt genom­föra SBU:s årliga medarbetar­undersökning. Som personal­specialist agerar du också som stöd både gentemot chefer och medarbetare i personal­frågor. Arbetet sker i ett nära samarbete med personal­chefen. En del av arbetet kan komma att innebära att arbeta tillsammans med vår ekonomi­handläggare med förberedelser inför övergång av lönefrågor till Statens Service­center som kommer att ske år 2021.

Personalfunktionen på den administrativa avdelningen består, förutom av administrativ chef/personal­chef av ekonomi­handläggare/löne­administratör och en personal­administratör. Till administrativa avdelningen hör också ekonomi, IT, vakt­mästeri, juridik, registratur och arkiv samt GD-sekreterare.

Kvalifikationskrav

  • Högskole- eller universitets­examen inom personal- och/eller beteendevetenskap.
  • Goda kunskaper om gällande lag­stiftning, såsom arbets­rätt, pensions­avtal m.m.
  • 2–4 års erfarenhet av att arbeta med personalfrågor.
  • I övrigt behöver du ha vana av att arbeta i Office­paketet och ha lätt för att uttrycka dig i skrift.

Meriter

  • Kunskap och erfarenhet av det statliga avtals­området, i synnerhet Villkors­avtal-T och Villkors­avtal OFR/S, P, O, samt RALS-T och RALS OFR/S, P, O och det statliga pensions­avtalet PA16.
  • Erfarenhet av rekrytering.

Personliga egenskaper

Du har en positiv och lösnings­inriktad grund­syn och god förmåga att skapa förtroende­fulla relationer. Som person ska du vara noggrann och strukturerad och tycker om att arbeta i en för­änderlig miljö.

SBU lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Omfattning och tillträde

Föräldravikariat (100%) på 12 månader med start i mars 2020.

Vid likvärdiga meriter kan de sökanden ha företräde som ökar en på SBU under­representerad grupp, exempelvis på grund av kön, etnisk tillhörighet eller personer med funktionsnedsättning.

Kontakt/frågor

Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta administrativ chef Karin Coster, 08‑412 32 44 och personal­specialist Tina Melander, 08‑412 32 55. Fackliga representanter är Lotta Ryk (Saco), 08‑412 32 35 och Anneth Syversson (ST), 08‑412 32 39.

Ansökan

Vi behöver din ansökan senast den 20 december 2019. Skicka din ansökan via e-post till registrator@sbu.se, märk ansökan: SBU 2019/728.

Läs om hur SBU behandlar dina personuppgifter

Sidan uppdaterad