Lediga tjänster

Inga lediga tjänster för närvarande


 

Att arbeta på SBU – en trivsam arbetsplats där du kan utvecklas

 

Behandling av personuppgifter

SBU är en statlig myndighet. Det innebär att din ansökan blir en allmän handling som vem som helst kan begära ut från SBU enligt offentlighetsprincipen.

När du skickar in din ansökan till SBU kommer vi att spara uppgifterna om dig.

Namnet på den som fått tjänsten kommer att meddelas på SBU:s webbplats under tre veckor. Under denna period kan du också överklaga beslutet.

Ansökningshandlingar för personer som sökt men inte fått tjänsten sparas hos SBU i två år.

Om SBU:s uppgifter om dig är felaktiga så har du rätt att begära att SBU rättar, blockerar eller raderar dem.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Tillsatta tjänster

Magnus Börjesson har fått tjänsten som digital strateg (diarie­nummer SBU 2019/443). Beslutsdatum 3 oktober 2019.

Överklaga anställningsbeslut

Du kan överklaga ett anställningsbeslut genom att skriva till registrator@sbu.se. Skriv hur du anser att vi borde ha beslutat istället och varför. Ange också diarienumret för den tjänst det gäller. SBU behöver ditt överklagande inom tre veckor från den dag då information om detta beslut anslogs, annars kan vi inte pröva ditt överklagande.

Sidan uppdaterad