Sophie Werkö från SBU blir internationell HTA-ordförande

Sophie Werkö, ekon. dr., internationell samordnare på SBU, har utsetts till ordförande i det internationella nätverket för HTA-organisationer INAHTA (The International Network of Agencies for Health Technology Assessment).

INAHTA är ett världsomspännande nätverk med 49 medlemsorganisationer som representerar offentligt finansierad HTA (Health Technology Assessment, det vill säga utvärdering av medicinska metoder) i sina respektive länder. Nätverket skapar möjligheter till utbyte av erfarenheter och tillgång till resultat av genomförda utvärderingar.

Från och med 7 juni tar svenska Sophie Werkö över ordförandeskapet i samband med den internationella konferensen HTAi i Kanada. Hon har sedan år 2014 varit vice ordförande, parallellt med sitt arbete på SBU.

– Mitt fokus är att stärka INAHTA:s roll som ett oberoende nätverk av offentligt finansierade HTA-organisationer. INAHTA är ett oerhört viktigt nav för oberoende kunskap och bättre beslutsunderlag, men också som motvikt till desinformation, säger Sophie Werkö.

Om INAHTA

Kravet på medlemskap är att organisationen är icke-vinstdrivande samt statligt eller ideellt finansierad till minst hälften. Ett av syftena är att bättre utnyttja det arbete som görs vid andra organisationer. Det finns därför en gemensam databas som fortlöpande uppdateras med alla medlemsorganisationers pågående och avslutade projekt.

Inom nätverket sker ett intensivt samarbete för att utbyta information om praxis och metoder i andra länder. INAHTA samverkar även med flera internationella aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet, som exempelvis WHO och en rad organisationer i bland annat Europa och Asien.

Till INAHTA:s webbplats