Nya regeringsuppdrag om bland annat kvinnohälsa och långtidssjukskrivning

SBU har fått en rad nya intressanta regeringsuppdrag för året 2021. Med slutdatum 31 december 2022 ska vi utvärdera det vetenskapliga stödet för:

  • behandling av postpartumdepression
  • behandling av hyperemesis (extremt graviditetsillamående med kräkningar)
  • omhändertagande av föräldrar och syskon till dödfödda barn

samt vid

  • långtidssjukskrivning

SBU har också fått två uppdrag där det gäller att ta fram, och därefter prioritera, de viktigaste vetenskapliga kunskapsluckorna inom två områden:

  • graviditetskomplikationer
  • kejsarsnitt

I årets regleringsbrev kan du läsa mer om de nya regeringsuppdragen, samt se lista på tidigare uppdrag inom bland annat långvarig smärta, kvinnohälsa samt psykisk ohälsa.