SBU drar igång projekt om långvariga covid-19-symtom

Regeringen har givit SBU i uppgift att utvärdera den forskning som finns om vård av personer med långvariga symtom vid covid-19. Ett viktigt uppdrag, men svårt, konstaterar SBU:s generaldirektör Susanna Axelsson.

 Det finns ett behov av att snabbt få en bild av kunskapsläget, samtidigt är det en utmaning att utvärdera studier av långvariga besvär när sjukdomen funnits så pass kort tid, säger hon.

Pandemin fortsätter och vi lär oss allt mer om covid-19. Samtidigt finns många idéer om hur sjukdomen utvecklas, och bäst behandlas. Erfarenheterna hittills visar att covid-19 kan drabba olika individer på mycket olika sätt: Vissa har en kort sjukdomsperiod och andra får diffusa symtom under lång tid.

– Vi kommer förstås att söka den internationella forskning som finns för långvariga besvär men de exakta frågeställningarna är inte klara ännu – de ska justeras i samråd med Socialstyrelsen.

SBU ska alltså utvärdera det vetenskapliga stödet för vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symptom av covid-19. En delrapport innehållande en beskrivning av projektets upplägg gick till regeringen den 21 augusti. Slutrapporten publiceras den 1 december.

SBU har under våren och sommaren 2020 bistått Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten med bland annat sammanställningar och granskning av vetenskaplig litteratur om covid-19.

Delrapport 21 augusti 2020

Här kan du ladda ner delrapporten