Evidens om covid-19

Här samlar vi information och länkar till HTA-arbete på regionala och internationella HTA-enheter och på SBU om covid-19.

Utvärdering av vård för långvariga symtom av covid-19

SBU har av regeringen fått i uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom av sjukdomen covid-19. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2020. Läs mer om uppdraget här

Inventering och prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19

Projekt med mål att inventera och prioritera vilka forskningsfrågor personer som har långvariga symtom vid covid-19, deras anhöriga, och personal inom området anser viktigast att framtida forskning besvarar. Projektet kommer synkroniseras med det pågående SBU:s pågående uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom av sjukdomen covid-19 (länk). Arbetet inkluderar engagemang av personer med tillståndet, anhöriga, personal samt forskare. Mer information om detta finns här.
Projektet planeras slutredovisas våren 2021.

Besvarade frågor av SBU:s upplysningstjänst

Regionalt

Internationellt

Information om vad de globala HTA-organisationerna som är medlemmar i INAHTA gör hittar ni här