Digitalt seminarium om att kombinera klinisk forskning och praktik

Välkommen till ett digitalt seminarium om att kombinera klinisk forskning och praktik. Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Beroendecentrum Stockholm, presenterar forskning och resultat från den kliniska behandlingsforskningen som bedrivs på alkoholmottagningen Riddargatan 1 samt utmaningarna med att hitta en balans mellan forskning och kliniskt arbete.

18 februari 2021 kl. 13:00 – 15:00
Digitala verktyget Zoom

Arrangörer: SBU, Socialstyrelsen och Forte 

Läs mer om seminariet och anmäl dig på Fortes webbplats