Vill du vara med och välja ut viktiga kunskaps- och utvecklingsbehov inom området kejsarsnitt?

Har du blivit förlöst med kejsarsnitt? Har du önskat att få ett kejsarsnitt, eller är det planerat att du ska genomgå ett kejsarsnitt? Är du nära anhörig till någon som har erfarenhet av kejsarsnitt? Jobbar du inom sjukvården med vård av kvinnor som genomgår eller har genomgått kejsarsnitt? Då kan du anmäla intresse för att delta i detta prioriteringsarbete.


För att vården ska bli så bra som möjligt behöver vi veta vilka behov av kunskap och utveckling som finns. SBU vill ta reda på de behov som du som har erfarenhet av kejsarsnitt anser vara viktigast.

Målet är att utifrån det som kommer in via vår insamlingssenkät i början av 2022 välja ut de områden där det finns ett stort behov av kunskap och utveckling. För att kunna göra det behöver vi hjälp av dig som har erfarenhet av kejsarsnitt som patient, anhörig eller yrkesverksam. Genom att delta i prioriteringen kan du bidra till arbetet med att förbättra vården. I prioriteringarna ska inte forskare som forskar inom just detta område vara med.

Kort om arbetet

Arbetet med att välja ut (prioritera) de viktigaste kunskaps- och utvecklingsbehoven kommer ske i två steg:

  • Steg 1 innebär att du kommer få en lista med de kunskaps- och utvecklingsbehov som har identifierats i insamlingsenkäten. Från listan väljer du ut de behov som du anser vara viktigast. Alla som anmäler intresse kan vara med i detta steg. Detta steg sker via ett formulär på webben, preliminärt i april 2022.
  • Steg 2 är en slutprioritering på en workshop där cirka 14–20 personer kommer att erbjudas plats att delta. Workshopen kommer äga rum den 8 september 2022. Även du som inte vill vara med i workshopen kan ändå vara med i Steg 1.

 

 

*) kunskaps- och utvecklingsbehov

Schematisk bild över hur projektet går till. Inkomna svar i insamlingsenkäten sammanställs av SBU varpå patienter, anhöriga och professionen får rangordna vilka frågor, behov och områden som de anser vara viktigast.

Längre ner kan du anmäla intresse för att delta. En anmälan är inte bindande och du kan när som helst välja att tacka nej till fortsatt deltagande. Vid stort intresse innebär din anmälan inte en garanterad plats på workshopen.

Särskilt om workshopen

Under workshopen kommer du att diskutera med de andra deltagarna och tillsammans tar ni fram en topp 10-lista med de viktigaste behoven. Cirka 14–20 personer kommer att delta på mötet. De som deltar kommer att vara personer med egen patienterfarenhet, anhöriga och personer som jobbar inom området.

Workshopen är kommer äga rum i SBU:s lokaler på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm den 8 september 2022, kl 10-16. Men detta kan komma att ändras till en digital workshop, beroende på rådande omständigheter gällande Covid-19. Innan arbetet startar kommer du att få mer information. Ersättning för en dags arbete ges till de som deltar i workshopen. Vi ersätter även deltagarna för resekostnader i samband med workshopen samt bjuder på lunch under dagen.

Anmälan

Jag vill anmäla intresse till att vara med och välja ut viktiga kunskaps- och utvecklingsbehov inom området kejsarsnitt
Om mig (välj det alternativ som du anser passar bäst)
Jag vill även delta i steg 2 (workshop)


Information om SBU:s hantering av de uppgifter du lämnar till oss

När du har skickat in din intresseanmälan till oss kommer dina uppgifter att finnas hos SBU men kommer inte att användas till något annat än ditt deltagande.

Vi använder den rättsliga grunden allmänt intresse för att behandla dina personuppgifter i samband med administration av workshopen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och övriga regler som SBU som myndighet måste följa

Vad händer sedan?

SBU kommer att arbeta vidare med de frågor som särskilt lyfts fram (prioriteras) av deltagarna i projektet. Resultatet kommer att spridas till kliniskt verksamma vårdgivare, berörda myndigheter, forskningsfinansiärer, forskare, patienter och närstående. Det kommer förhoppningsvis att påverka olika insatser som görs på nationell och lokal nivå, samt kan vara ett stöd då ny forskning på området planeras. I förlängningen kan detta leda till en bättre vård.

Kontakt

Kontaktpersoner på SBU är Jonatan Alvan, jonatan.alvan@sbu.se och Karin Rydin, karin.rydin@sbu.se. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring projektet. 
Här kan du läsa mer om projektet.