Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor inom området graviditetsrelaterad bäckensmärta

Vi arbetar med att identifiera viktiga forskningsfrågor som rör graviditetsrelaterad bäckensmärta (även kallad foglossning). För att genomföra projektet tar vi hjälp av de som har erfarenhet av graviditetsrelaterad bäckensmärta som patient, anhörig eller yrkesverksam.

Gravid kvinna håller handen vid magen och i ryggslutet

Om projektet

Projektet är uppdelat i en inventeringsdel och en prioriteringsdel. Inventeringsdelen bestod av en enkät som var öppen mellan den 11 februari och 13 mars.
Under våren kommer vi att genomföra prioriteringsdelen av projektet. Då fortsätter arbetet med att välja ut de viktigaste frågorna på två sätt:

• Via en webbenkät. En lista med föreslagna forskningsfrågor kommer att skickas ut i april.
• Via en workshop som kommer att äga rum i juni 2022. Under workshopen kommer 14 – 20 personer gemensamt ta fram en topp-10-lista över de viktigaste forskningsfrågorna. De som deltar kommer att vara personer med egen patienterfarenhet samt anhöriga och personer som arbetar inom området.

Vad händer sedan?

SBU kommer att arbeta vidare med de områden som prioriteras. Resultatet kommer att spridas till forskningsfinansiärer, forskare, kliniskt verksamma vårdgivare, patienter och närstående. Det kommer förhoppningsvis att påverka vilken forskning om graviditetsrelaterad bäckensmärta som kommer att prioriteras. Målet med forskningen är att få mer kunskap om vilken vård och vilka insatser som faktiskt fungerar bäst vid graviditetsrelaterad bäckensmärta.

Här kan du läsa mer om den metod vi använder (James Lind Alliance)

Om SBU och projektet

Kontaktpersoner är Helena Domeij: helena.domeij@sbu.se och Karin Rydin: karin.rydin@sbu.se på SBU. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring enkäten eller projektet.

Här kan du läsa mer om projektet.