Brukarsamverkan

Det senaste decenniet har präglats av ett större fokus på patienters och brukares delaktighet. Under de senaste åren har flera av regeringens satsningar syftat till att stärka patient- och brukar­inflytandet, det är även en målsättning för SBU. Trots ett ökat intresse från myndigheter för patienter, brukare och närstående och deras perspektiv, glöms dessa ofta bort. För SBU är det därför viktigt att vi på ett effektivt och ändamåls­enligt sätt samverkar med brukare i vårt arbete för att kunna bedriva en bra verksamhet och skapa rapporter av högsta kvalitet.

Myndigheter och intresseorganisationer träffas för samverkan och dialog

Den 15 november 2019 träffades myndigheter och intresseorganisationer för gemensam utbildning och kunskapsutbyte. Tanken var dels att ge myndigheternas tjänstemän och intresseorganisationernas representanter ett helhetsperspektiv av varandras arbete, dels att ta fram nya sätt att jobba tillsammans framöver.

Läs artikeln

Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter

Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

Läs artikeln, ladda ner rapporten och se film

Samarbete med vårdens brukare

SBU vill samarbeta mer med vårdens brukare i framtida projekt. Därför bjöd SBU in till en konferens för att hitta former för samverkan. Här är några glimtar från dagen.

Läs mer och se intervjuer
Sidan uppdaterad