SBU söker projektledare med kunskap inom Socialtjänsten

Utvärderingsavdelning 1 söker en projektledare med inriktning mot Socialtjänstens verksamheter för att möta SBU:s uppdrag avseende insatser inom SoL (socialtjänstlagen) och LSS. På avdelningen finns projektledare som arbetar med olika typer av utvärderingsrapporter inom socialt arbete och funktionshinderområdet samt två myndighetsövergripande funktioner: brukarsamverkan och vetenskapliga kunskapsluckor. Projektledarna arbetar tillsammans med informationsspecialister, hälsoekonomer och administratörer i de olika projekten. Till stöd för sitt arbete har projektledaren förutom hjälp av kollegor och sakkunniga, även andra stödfunktioner som till exempel en intern kvalitetssäkringsgrupp, metodgrupp, statistikgrupp och SBU:s vetenskapliga råd.

Tjänsten vänder sig till dig som redan arbetar inom socialtjänstområdet och som vill bidra till förändring för socialtjänstens klienter och brukare. Arbetet genomförs i nära samarbete med forskarvärlden, brukare och myndigheter. Du kommer till exempel att leda arbetet med att göra en systematisk översikt tillsammans med externa sakkunniga och brukare eller klienter. Utöver den systematiska litteraturöversikten genomförs också en praxisundersökning liksom en ekonomisk och etisk analys. I arbetsuppgifterna ingår även att ta fram alla produkter (till exempel kartläggningar och upplysningstjänstsvar) samt att medverka i metodutveckling.

Förutom utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter erbjuder SBU sina medarbetare övriga anställningsförmåner som friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och trevliga kollegor i fräscha lokaler i centrala Stockholm.

Kvalifikationer

  • Socionomexamen eller motsvarande.
  • Disputerad inom socialt arbete, beteendevetenskap, medicin eller motsvarande.
  • Forskningserfarenhet inom socialtjänstområdet eller nära anslutning.
  • Erfarenhet av projektledning med förmåga av att leda, organisera, prioritera, planera och genomföra projekt med flera intressenter.

Meriter

  • Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.
  • Goda kunskaper om evidensbaserad praktik
  • Erfarenhet av arbete inom en myndighet/offentlig förvaltning.
  • Erfarenhet av arbete med systematiska kunskapssammanställningar.

Personliga egenskaper

Som person har du lätt för att kommunicera och knyta förtroendefulla kontakter samt god pedagogisk förmåga. Du är även noggrann, flexibel och samarbetsinriktad men har förmågan att kunna arbeta självständigt. Du har ett gott omdöme och personlig integritet.

Omfattning och tillträde

Heltid, tillträde så snart som möjligt. Vid tillsvidareanställning tillämpar SBU 6 månaders provanställning.

Vid likvärdiga meriter kan de sökanden ha företräde som ökar en på SBU underrepresenterad grupp, exempelvis på grund av kön, etnisk tillhörighet eller personer med funktionsnedsättning.

Skicka din ansökan och meritförteckning till registrator@sbu.se senast den 26 februari 2019. Märk ansökan med diarienummer SBU 2019/109.

Upplysningar om tjänsten lämnas av avdelningschef Sofia Tranæus, 08-412 32 14, personalspecialist Tina Melander, 08-412 32 55, Charlotta Ryk 08-412 32 35 (Saco) och Anneth Syversson, 08-412 32 39 (ST).


 

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) är en myndighet under Socialdepartementet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även i uppdrag att granska kunskapsläget för insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Läs mer på www.sbu.se.

Film om "Att arbeta på SBU – en trivsam arbetsplats där du kan utvecklas"

Behandling av personuppgifter

SBU är en statlig myndighet. Det innebär att din ansökan blir en allmän handling som vem som helst kan begära ut från SBU enligt offentlighetsprincipen.

När du skickar in din ansökan till SBU kommer vi att spara uppgifterna om dig.

Namnet på den som fått tjänsten kommer att meddelas på SBU:s webbplats under tre veckor. Under denna period kan du också överklaga beslutet.

Ansökningshandlingar för personer som sökt men inte fått tjänsten sparas hos SBU i två år.

Om SBU:s uppgifter om dig är felaktiga så har du rätt att begära att SBU rättar, blockerar eller raderar dem.

Läs mer om det här

Sidan uppdaterad