SBU söker hälsoekonom

SBU bidrar till en effektivare hälso- och sjukvård samt socialtjänst genom att vetenskapligt utvärdera behandlingar och insatser ur ett etiskt, hälsoekonomiskt och samhälleligt perspektiv.  I SBU:s uppdrag ingår att förse hälso- och sjukvården samt socialtjänsten med kunskapsunderlag när det gäller metoder för diagnostik, omvårdnad och behandling.

Nu söker SBU en hälsoekonom för ett vikariat på ett år. I arbetet ingår att granska studier av kostnadseffektivitet enligt SBU:s metoder, göra egna ekonomiska analyser, inklusive modellanalyser, anpassade för svenska förhållanden samt att förmedla resultaten muntligt och skriftligt på ett pedagogiskt sätt. 

Vidare förväntas du som hälsoekonom hos oss aktivt medverka kring metodutveckling i den hälsoekonomiska grupp som finns på SBU. Vi samarbetar även med såväl nationellt som internationellt verksamma hälsoekonomer.

SBU:s utvärderingar tas fram i projektform där projektgruppen består av interna medarbetare och externa sakkunniga. 

SBU erbjuder ett kvalificerat, varierande arbete med aktuella nationella policyfrågor. Arbetet medför goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för kompetensutveckling.

Du som söker tjänsten ska ha: 

 • högskoleutbildning inom hälsoekonomi, gärna på minst mastersnivå
 • erfarenhet av att göra eller granska hälsoekonomiska eller samhällsekonomiska analyser
 • god analytisk förmåga
 • god samarbetsförmåga
 • god förmåga att förklara komplicerade sammanhang muntligt och skriftligt, både på svenska och engelska

Meriterande är:

 • erfarenhet från utredningsarbete inom offentlig sektor
 • forskningsverksamhet inom hälsoekonomiområdet
 • kunskaper om verksamhet inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller annan relevant verksamhet inom offentlig sektor
 • kunskap om SBU:s metodik eller annan likvärdig metodkunskap
 • erfarenhet av att planera, genomföra och leda projekt
 • erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga projektgrupper

Tjänsten är en visstidsanställning på ett år. Vi ser gärna att du kan tillträda så snart som möjligt. 

Vid likvärdiga meriter kan sökande ha företräde om de ökar en underrepresenterad grupp på SBU, exempelvis på grund av kön, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. Skicka din ansökan och meritförteckning till registrator@sbu.se senast den 20 augusti 2018. Märk ansökan med diarienummer SBU2018/392.

Upplysningar om tjänsten lämnas av avdelningschef Sofia Tranæus, 08-412 32 14, hälsoekonom Anna Ringborg,08-412 32 94, Per Lytsy 08-412 32 58 (Saco-S) och Susanne Eksell 08-412 32 25 (ST). 

SBU har före denna rekrytering redan gjort en bedömning av vilket rekryteringsstöd vi behöver. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt alla kontakter från rekryteringsföretag, försäljare med flera.

Sidan uppdaterad