100 kommentarer om utländska översikter

Behandlingsalternativ vid depression, värdet av hälsokontroller, föräldrastödsprogram, terapier vid tarmsjukdom, antibiotika vid ögoninflammation, läkemedel vid migrän, munproblem vid cancerbehandling. Det är bara några av de ämnen som avhandlats i SBU:s kommentarer – nu har vi publicerat exakt hundra stycken.

Under tio års tid har SBU arbetat med den här typen av rapporter. Det handlar inte om egna utvärderingar med SBU:s särskilda metodik, utan om kommentarer till utländska kunskapsöversikter som bedöms som viktiga eller efterfrågade. SBU kvalitetsgranskar, sammanfattar och kommenterar de utländska slutsatserna ur ett svenskt perspektiv.

Mikael Nilsson är chef för den avdelning som arbetar med kommentarer på SBU:

– De här rapporterna ger en möjlighet att stödja beslutsfattare som behöver underlag för sina beslut. Metodiken att sammanfatta aktuella kunskapsöversikter innebär en snabb och kostnadseffektiv process. Istället för att starta egna utvärderingar kan SBU dra nytta av utvärderingar andra har gjort.

SBU kommenterar alltså själva översikten, men inte de enskilda studierna.

– Och vi tar alltid hjälp av ämnessakkunniga och oberoende granskare även i dessa rapporter, tillägger Mikael Nilsson.

Under 2019 har SBU publicerat en rad kommentarer. Flera handlar om forskningsläget för PTSD – posttraumatiskt stressyndrom. Innan året är slut ska det bli totalt sex kommentarer av översikter från NICE, The National Institute for Health and Care Excellence, som utfärdar riktlinjer för vård i Storbritannien.

 NICE tar fram kunskapsunderlag och utfärdar rekommendationer. SBU sammanfattar alltså de här vetenskapliga underlagen och kommenterar utifrån ett svenskt perspektiv.

 


Här hittar du alla SBU:s kommentarer – använd vår sökfunktion (högst upp) om du letar efter ett visst ämne.

 

Från förslag till rapport: Så här ser prioritringsprocessen för SBU Kommenterar ut.

Sidan uppdaterad