Föreslå ämnen för SBU att utvärdera

Med detta formulär kan du skicka in förslag på ämnen som SBU kan utvärdera. Det kan vara metoder eller insatser som redan används, som är på väg att införas eller som inte används alls. Det kan också vara metoder eller insatser som kanske borde användas oftare, på ett annat sätt, eller inte alls (utmönstring). Det kan vara ditt eget förslag eller en vidarebefordran från en kollega.

Utvärderingsförslag

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Typ av förslag
Varför bör SBU utvärdera detta (ange valfritt antal)? (Obligatorisk)
*I vilket utvecklingsskede bedömer du att metoden befinner sig? (Obligatorisk)
  

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)