Vikten av sammanställd forskning - om SBU:s arbete med att granska och sammanställa olika typer av forskning och hur det kan vara till nytta för dig

I denna två timmars kurs får du en övergripande inblick i hur forskning kan sammanställas på ett systematiskt sätt och hur SBU arbetar med olika typer av forskningssammanställningar samt hur du kan ha användning av dem i ditt arbete. Kursen är kostnadsfri.

Tid och datum: 22 mars, 9.00-11.00 KURSEN ÄR FULLSATT

Plats: Kursen är digital och hålls via Zoom.

Målgrupp och förkunskaper: Kursen riktar sig till dig som arbetar med att tillgängliggöra kunskapsbaserade metoder och insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård på nationell, regional eller lokal nivå och kommer i kontakt med olika typer av forskningsrapporter i ditt arbete. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll: Genomgång av:

  • vad en systematisk översikt är
  • hur den skiljer sig från en forskningsstudie
  • hur SBU arbetar med att ta fram olika typer av forskningssammanställningar
  • hur SBU:s rapporter kan användas

Förberedelser: Inga förberedelser krävs

Antal platser: Totalt 40 platser. Vi tar in deltagare i den ordning ni anmäler er. Sista anmälningsdag är 15 mars, men kursen kan komma att bli fullsatt innan dess. Vi reserverar oss för möjligheten att ställa in ifall antalet deltagare blir för lågt.

I och med att du anmäler dig kommer SBU att hantera dina personuppgifter. Mer information om hur SBU hanterar personuppgifter hittar du här.