Litteratursökning för systematiska översikter

SBU:s informationsspecialister håller en workshop med syftet att deltagarna ska få inblick i grunderna kring de olika momenten i arbetet med litteratursökning för systematiska översikter.

Föreläsning varvas med praktiska övningar och utgår från följande övergripande punkter:

  • Förarbete – bör en systematisk översikt genomföras?
  • Översättning av forskningsfråga till sökstrategi.
  • Databassökning och kompletterande sökmetoder.
  • Validering av sökstrategier.
  • Efterarbete (referenshantering och sökdokumentation).

Workshopen vänder sig till bibliotekarier och informationsspecialister från universitet, bibliotek och myndighet. Deltagarna ska ha erfarenhet av sökning i bibliografiska databaser, det vill säga kunskap om skillnader mellan kontrollerad vokabulär och fritext och ska kunna använda booleska- och närhetsoperatorer.

Kursdatum

18 april 2023, kl. 10.00–16.00 (kaffe från 09.30).

Anmälan

Denna workshop är fullbokad.

Plats

SBU:s lokaler på S:t Eriksgatan 117, plan 3 (entréplan) i Stockholm.

Kostnad

Utbildningen är gratis.

Utrustning

Deltagarna tar med egen dator. Kallelse och material skickas två veckor innan.

Resa och eventuellt boende

Du som deltagare står själv för resa och boende. Det finns flera hotell i närheten av våra lokaler.

Kaffe och lunch

Kaffe och te finns vid ankomst. Eftermiddagskaffe med bulle. Lunch ingår.

Ange matpreferenser (allergi, kost) i anmälan.

Antal platser

Det totala antalet platser är 20. Vi förbehåller oss rätten att prioritera bland anmälda deltagare.

Vi reserverar oss för möjligheten att ställa in ifall deltagarantalet blir för lågt.

Hur SBU behandlar kontaktuppgifterna när du anmäler dig och deltar i utbildningar, konferenser och andra evenemang som SBU arrangerar går att läsa på https://www.sbu.se/personuppgifter.