Kurs: Litteratursökning för systematiska översikter

SBU:s informationsspecialister håller en workshop med syftet att deltagarna ska få inblick i grunderna kring de olika momenten i arbetet med litteratursökning för systematiska översikter.

Föreläsning varvas med praktiska övningar i databaser och utgår från följande övergripande punkter:

  • Förarbete – bör en systematisk översikt genomföras?
  • Hur översätter man en forskningsfråga till en sökstrategi?
  • Databassökning och kompletterande sökmetoder
  • Hur man validerar sökstrategier
  • Efterarbete (referenshantering/sökdokumentation)

Workshopen vänder sig till bibliotekarier och informationsspecialister från universitet, bibliotek och myndigheter. Deltagarna ska ha erfarenhet av sökning i bibliografiska databaser, dvs. kunskap om skillnader mellan kontrollerad vokabulär och fritext och ska kunna använda booleska- och närhetsoperatorer.

Kursdatum 2022

13 december kl. 10.00–16.00.

Anmälan

Anmäl dig här
Sista anmälningsdag 29 november 2022.

Plats

SBU:s lokaler på S:t Eriksgatan 117, plan 3 (entréplan) i Stockholm.

Kostnad

Utbildningen är gratis.

Utrustning

Deltagarna tar med egen dator. Kallelse och material skickas två veckor innan.

Resa och eventuellt boende

Deltagaren står själv för resa och boende. Det finns flera hotell i närheten av våra lokaler.

Kaffe och lunch

Kaffe och te finns vid ankomst. Eftermiddagskaffe med bulle. Lunch ingår.
Ange i anmälan om du har allergier.

Antal platser

Det totala antalet platser är 20. Blir det fler anmälda tar vi oss rätten att prioritera bland deltagarna, till exempel max två deltagare per arbetsplats.
Vi reserverar oss för möjligheten att ställa in ifall deltagarantalet blir för lågt.

Hur SBU behandlar kontaktuppgifterna när du anmäler dig och deltar i utbildningar, konferenser och andra evenemang som SBU arrangerar går att läsa på här.