Litteratursökning för systematiska översikter

SBU:s informationsspecialister håller en workshop med syftet att deltagarna ska få inblick de olika momenten i arbetet med litteratursökning för systematiska översikter.

Föreläsning varvas med praktiska övningar i databaser och utgår från följande övergripande punkter:

  • Förarbete – bör en systematisk översikt genomföras?
  • Hur översätter man en forskningsfråga till en sökstrategi?
  • Databassökning och kompletterande metoder
  • Hur man validerar sökstrategier
  • Efterarbete (referenshantering/sökdokumentation)

Workshopen vänder sig till bibliotekarier och informationsspecialister från universitet, bibliotek och myndigheter. Deltagarna ska ha erfarenhet av sökning i bibliografiska databaser, det vill säga kunskap om skillnader mellan kontrollerad vokabulär och fritext och ska kunna använda booleska- och närhetsoperatorer.

Kursdatum 

19 maj kl. 10.00–16.00

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig

Sista anmälningsdag fredag 12 maj 2022.

Plats

SBU:s lokaler på S:t Eriksgatan 117, plan 3 (entréplan) i Stockholm.

Kostnad

Utbildningen är gratis.

Utrustning

Deltagarna tar med egen dator.

Resa och boende

Deltagaren står själv för resa, kost och boende. Det finns flera hotell i närheten av våra lokaler.

Lunch

Deltagarna står för lunchen. SBU bokar platser på restaurang för gemensam lunch för de som vill. Ange i anmälan om du vill delta.

Antal platser

Det totala antalet platser är 20. Blir det fler anmälda tar vi oss rätten att prioritera bland deltagarna, ttill exempel max två deltagare per arbetsplats och endast personer som inte deltagit vid tidigare workshops.
Vi reserverar oss för möjligheten att ställa in ifall deltagarantalet blir för lågt.

Personuppgifter

Hur SBU behandlar kontaktuppgifterna när du anmäler dig och deltar i utbildningar, konferenser och andra evenemang som SBU arrangerar går att läsa på SBU:s webbplats.