Litteratursökning för systematiska översikter

SBU:s informationsspecialister håller en workshop med syftet att deltagarna ska få inblick i grunderna kring de olika momenten i arbetet med litteratursökning för systematiska översikter.

Föreläsning varvas med praktiska övningar i databaser och utgår från följande övergripande punkter:

  • Förarbete – bör en systematisk översikt genomföras?
  • Översättning av forskningsfråga till sökstrategi
  • Databassökning och kompletterande sökmetoder
  • Validering av sökstrategier
  • Efterarbete – referenshantering och sökdokumentation

Målgrupp: Kursen vänder sig endast till informationsspecialister och bibliotekarier med kunskap och erfarenhet av sökningar i bibliografiska databaser.

För dig som är projektledare, utredare eller kliniker med intresse för systematisk litteratursökning hänvisar vi till SBU:s metodfilmer och webbinar

Kursdatum: Torsdag 25 april, 2024, kl. 10.00–16.00.

Anmälan

https://www.defgo.com/s.asp?id=1702104&c=Z2ZPV9V&s=1&l=swe&p=sbu.se

Sista anmälningsdag: 11 april 2024.

Plats: SBU:s lokaler på S:t Eriksgatan 117, plan 3 (entréplan) i Stockholm.

Kostnad: Utbildningen är gratis.

Utrustning: Deltagarna tar med egen dator.

Resa och eventuellt boende: Deltagaren står själv för resa och boende. Det finns flera hotell i närheten av våra lokaler.

Kaffe och lunch: Lunch och fika ingår.

Antal platser: Det totala antalet platser är 20. Blir det fler anmälda tar vi oss rätten att prioritera bland deltagarna, t.ex. max två deltagare per arbetsplats.

Vi reserverar oss för möjligheten att ställa in ifall antalet anmälda deltagare blir för lågt.

Hur SBU behandlar kontaktuppgifterna när du anmäler dig och deltar i utbildningar, konferenser och andra evenemang som SBU arrangerar går att läsa på SBU:s webbplats