Konferenser våren 2024

SBU kommer delta på flera olika konferenser under våren 2024, både som utställare och föreläsare. Kom gärna och träffa oss!

Svenska Psykiatrikongressen, Stockholm

  • Datum och plats: 13–15 mars på Münchenbryggeriet i Stockholm

Nils Stenström, projektledare på SBU, kommer att presentera resultat från rapporten ”Behandling och sociala stödinsatser vid samsjuklighet mellan beroende och andra psykiatriska tillstånd”. Du som deltar på konferensen kan se presentation på fredagen den 15 mars, klockan 11.15–12.00.

Läs mer om Svenska Psykiatrikongressen på deras webbplats

Barnrättsdagarna

  • Datum och plats: 8–10 april 2024 i Karlstad

I april deltar SBU som utställare på Barnrättsdagarna, den årliga mötesplatsen för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. I år har Barnrättsdagarna temat ”Barns rättigheter när föräldrar har svårigheter”. Kom och prata med oss i vår monter! 

Läs mer om Barnrättsdagarna på deras webbplats

Råd för framtiden

  • Datum och plats: 10–11 april 2024 i Umeå

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om brottsförebyggande arbete. I år medverkar SBU som både föreläsare och utställare. Se vår programpunkt ”Barn och unga i kriminella nätverk – inträde, brott, villkor och utträde” den 11 april klockan 10.15–11.00.

Läs mer om Råd för framtiden på BRÅ:s webbplats