Introduktionskurs i att göra en systematisk översikt

SBU erbjuder en kostnadsfri kurs, på plats i Stockholm, om hur man gör en systematisk översikt.
I kursen går vi igenom hur man gör de olika delmomenten som ingår i en systematisk översikt på en grundläggande nivå.

Tid och datum: 21–22 november klockan 9.00–16.00

Plats: Stockholm, S:t Eriksgatan 117, entréplan (plan 3) konferensrum: Franklin

Resa och boende: Deltagarna står själva för resa och boende. Det finns flera hotell i närheten av våra lokaler.

Målgrupp och förkunskaper: Kursen vänder sig till dig som själv planerar att genomföra en systematisk översikt. Det är bra om du har vana av att läsa vetenskapliga publikationer.

Innehåll: Fokus för kursen är de olika delmomenten som ingår när man gör en systematisk översikt på interventionsfrågor. Vi kommer varva föreläsningar med gruppövningar. Följande delmoment ingår:

  • Förarbete
  • Formulera frågeställning enligt PICO
  • Litteratursökning
  • Relevansgranskning
  • Dataextrahering
  • Risk för bias i randomiserade kontrollerade studier (RCT)
  • Metaanalys
  • Evidensgradering

Under kursen kommer vi gemensamt att granska olika artiklar. Artiklarna skickas ut i förväg och bör ha läst igenom innan kursen.

Lunch: SBU bjuder på lunch. Meddela allergier eller motsvarande i anmälan.

Antal platser: Det totala antalet platser är 20. Vi tar in deltagare i den ordning ni anmäler er. Sista anmälningsdag är 30 oktober, men kursen kan komma att bli fullsatt innan dess. Vi reserverar oss för möjligheten att ställa in ifall deltagarantalet blir för lågt.

Kostnad: Utbildningen är gratis men för att återbud ska komma in i tid har vi valt att göra anmälan bindande.

Anmälan: Anmäl dig här

I och med att du anmäler dig kommer SBU att hantera dina personuppgifter. Mer information om hur SBU hanterar personuppgifter hittar du här.