Introduktionskurs i att göra en systematisk översikt

SBU erbjuder en kostnadsfri digital kurs om hur man gör en systematisk översikt. I kursen går vi igenom hur man gör de olika delmomenten som ingår i en systematisk översikt på en grundläggande nivå. Kursen är uppdelad på fem halvdagar.

Datum och tid: 25 april, 27 april, 3 maj, 9 maj och 11 maj klockan 9:00-12:00

Målgrupp och förkunskaper: Kursen vänder sig till dig som undervisar andra om hur man gör systematisk översikt eller till dig som själv planerar att genomföra en. Det är bra om du har vana av att läsa vetenskapliga publikationer.

Innehåll: Fokus för kursen är de olika delmomenten som ingår när man gör en systematisk översikt. Vi kommer varva föreläsningar med gruppövningar. Följande delmoment ingår:

Tillfälle 1 (25 april)

 • Frågeställning och PICO
 • Litteratursökning

Tillfälle 2 (27 april)

 • Relevansgranskning
 • Dataextrahering
 • Introduktion till risk för bias

Tillfälle 3 (3 maj)

 • Risk för bias i randomiserade kontrollerade studier (RCT)
 • Metaanalys
 • Syntes utan metaanalys

Tillfälle 4 (9 maj)

 • Metodologiska brister i kvalitativa studier
 • Kvalitativ syntes

Tillfälle 5 (11 maj)

 • Evidensgradering
 • Granskning av systematiska översikter

Vi kommer visa exempel på digitala verktyg som kan vara stöd i processen under kursens gång. Under kursen kommer vi gemensamt att granska olika artiklar. Artiklarna skickas ut i förväg och du bör ha läst igenom dem innan kursen.

Kursen kommer att ges via Zoom. Varje tillfälle är tre timmar som består av såväl föreläsningar som övningar och tid för frågor och diskussion.
Kursen är kostnadsfri.

Antal platser: Det är totalt 40 platser. Vi tar in deltagare i den ordning ni anmäler er. Sista anmälningsdag är 9 april, men kursen kan komma att bli fullsatt innan dess. Vi reserverar oss för möjligheten att ställa in ifall deltagarantalet blir för lågt.

OBS! Kursen är fullbokad.

I och med att du anmäler dig kommer SBU att hantera dina personuppgifter. Mer information om hur SBU hanterar personuppgifter hittar du här.